Powrót
Zadanie ID:341 Stała dysocjacji zasady amonowej o stężeniu 0,5 mol/dm3 wynosi 1,8·10-5.
Oblicz stopień dysocjacji.


Zadanie ID:342

Kwas azotowy(III) uległ dysocjacji. Stopień dysocjacji wynosi 10% a stała dysocjacji Ka=2·10-4.
Oblicz stężenie tego kwasu.

Obliczenia: ..................................

Wynik: ..........................................Zadanie ID:433

Oblicz stopień dysocjacji kwasu HF mającego stałą dysocjacji Ka = 6,3*10-4 i stężenie molowe 0,1 mol/dm3.Zadanie ID:437

W roztworze kwasu HR o stężeniu 0,2 mol/dm3 stężenie jonów wodorowych wynosi  5·10-5 mol/dm3.
Oblicz stałą dysocjacji tego kwasu.Zadanie ID:462

Stała dysocjacji kwasu azotowego(III) wynosi Ka=2·10-4. Oblicz stężenie jonów wodorowych w 0,5-molowym roztworze tego kwasu.Zadanie ID:464

Oblicz I stopień dysocjacji kwasu węglowego o stężeniu 0,2 mol/dm3.
KI=4,5·10−7.

I stopień dysocjacji: ........................................Zadanie ID:557

Kwas chlorowy(III) ma stężenie 0,005 mol/dm3 i stałą dysocjacji  1·10−2.
Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu.Zadanie ID:596

Oblicz stężenie jonów wodorowych i stężenie niezdysocjowanych cząsteczek w roztworze kwasu cyjanowodorowego o stężeniu 0,05-mol/dm3 i stałej dysocjacji Ka=7,5·10−10.

 Zadanie ID:622

Oblicz stężenie jonów wodorotlenkowych w 0,05-molowym roztworze kwasu azotowego(III).Zadanie ID:690

Stężenie kwasu cyjanowodorowego wynosi 0,002 mol/dm3 a stała dysocjacji Ka=6,3·10-4.
Oblicz stężenie jonów H3O+ w tym roztworze.Zadanie ID:691

Stopień dysocjacji pewnego kwasu HR wynosi 0,5% a stała dysocjacji Ka=1,5·10-5.
Oblicz stężenie jonów wodorowych w roztworze tego kwasuZadanie ID:1007

Sporządzono roztwór kwasu octowego, którego stopień dysocjacji wynosi 0,5%.

Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi K = 1,8*10-5. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.

 Zadanie ID:1040

Stopień dysocjacji roztworu pewnego kwasu HR o stężeniu 0,2 mol/dm3  wynosi 2,5%. Roztwór ten rozcieńczono 2-krotnie.
Oblicz stopień dysocjacji roztworu po rozcieńczeniu.Zadanie ID:1041

Stopień dysocjacji pewnego kwasu HR o stężeniu 0,5 M wynosi 90%.

Oblicz wartość stałej dysocjacji tego kwasu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl