Powrót
Zadanie ID:337

W roztworze kwasu fluorowodorowego stężenie jonów fluorkowych wynosi 0,003mol/dm3 przy stopniu dysocjacji 1,2%.

Oblicz stężenie początkowe kwasu fluorowodorowego.Zadanie ID:341

Stała dysocjacji zasady amonowej o stężeniu 0,5 mol/dm3 wynosi 1,8·10−5.

Oblicz stopień dysocjacji.Zadanie ID:342

Kwas azotowy(III) uległ dysocjacji. Stopień dysocjacji wynosi 10% a stała dysocjacji Ka=2·10-4.
Oblicz stężenie tego kwasu.

Obliczenia: ..................................

Wynik: ..........................................Zadanie ID:433

Oblicz stopień dysocjacji kwasu HF mającego stałą dysocjacji Ka = 6,3*10-4 i stężenie molowe 0,1 mol/dm3.Zadanie ID:464

Oblicz I stopień dysocjacji kwasu węglowego o stężeniu 0,2 mol/dm3.
KI=4,5·10−7.

I stopień dysocjacji: ........................................Zadanie ID:557

Kwas chlorowy(III) ma stężenie 0,005 mol/dm3 i stałą dysocjacji  1·10−2.
Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu.Zadanie ID:639

Na podstawie wartości stałych dysocjacji uszereguj podane kwasy wg wzrastającej mocy.

HBrO     K = 2 · 10−9
HCN      K= 7,5 · 10−10
HCNO   K = 1,2 · 10−4
 Zadanie ID:995

Oblicz stężenie jonów azotanowych(III) w roztworze kwasu azotowego(III) o stężeniu 0,1 mol/dm3. Stopień dysocjacji wynosi 0,5%.Zadanie ID:1007

Sporządzono roztwór kwasu octowego, którego stopień dysocjacji wynosi 0,5%.

Stała dysocjacji kwasu octowego wynosi K = 1,8*10-5. Oblicz stężenie molowe tego roztworu.

 Zadanie ID:1012

Stężenie pewnego kwasu HR wynosi 0,5 mol/dm3. Oblicz stopień dysocjacji tego kwasu, jeśli stężenie cząsteczek zdysocjowanych wynosi 5*10-4 mol/dm3.Zadanie ID:1039

Stopień dysocjacji 0,1-molowego roztworu kwasu fluorowodorowego wynosi 8%. Oblicz stężenie cząsteczek niezdysocjowanych w tym roztworze.Zadanie ID:1041

Stopień dysocjacji pewnego kwasu HR o stężeniu 0,5 M wynosi 90%.

Oblicz wartość stałej dysocjacji tego kwasu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl