Powrót
Zadanie ID:1670

Oblicz skład procentowy pierwiastków w tlenku miedzi(II).



Zadanie ID:2465

Oblicz skład procentowy pierwiastków w tlenku glinu.



Zadanie ID:2477

Oblicz, który ze związków: K2O czy Na2O ma większą zawartość tlenu wyrażoną w procentach masowych.



Zadanie ID:2479

Oblicz stosunek masowy wodoru do tlenu w cząsteczce wody.



Zadanie ID:2481

Oblicz skład procentowy oraz stosunek masowy pierwiastków w siarczku glinu Al2S3.



Zadanie ID:2483

Wybierz wzór tlenku, w którym tlen stanowi 70% masowych.

NO   •   NO2   •   N2O



Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl