Powrót
Zadanie ID:1670

Oblicz skład procentowy pierwiastków w tlenku miedzi(II).Zadanie ID:2465

Oblicz skład procentowy pierwiastków w tlenku glinu.Zadanie ID:2477

Oblicz, który ze związków: K2O czy Na2O ma większą zawartość tlenu wyrażoną w procentach masowych.Zadanie ID:2479

Oblicz stosunek masowy wodoru do tlenu w cząsteczce wody.Zadanie ID:2481

Oblicz skład procentowy oraz stosunek masowy pierwiastków w siarczku glinu Al2S3.Zadanie ID:2483

Wybierz wzór tlenku, w którym tlen stanowi 70% masowych.

NO   •   NO2   •   N2OZadanie ID:3060

1. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w siarkowodorze.
m H : m S = ..... : .....

2. Oblicz skład procentowy pierwiastków w siarkowodorze.
% H = ...........    % S = ............Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl