Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:461
Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

KMnO4 + H2S + H2SO4 → MnSO4 + S + K2SO4 + H2O

 

 

 Zadanie ID:475

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + S + NO + H2O

Utleniacz: ...............................................

Reduktor: ...............................................Zadanie ID:478

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory związków, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

K2Cr2O7 + SnCl2 + HCl → CrCl3 + SnCl4 + KCl + H2O

Utleniacz: ........................................

Reduktor: ........................................Zadanie ID:479

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Cr(NO3)3 + H2O2 + KOH → K2CrO4 + KNO3 + H2OZadanie ID:503

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

K2C2O3 + MnO2 + H2SO4 → MnSO4 + CO2 + K2SO4 + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zadanie ID:523

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz równanie w formie jonowej skróconej

KMnO4 + SnSO4 + H2SO4 →  MnSO4 + K2SO4 + Sn(SO4)2 + H2O

Skrócona, jonowa forma równania: .......................................................................Zadanie ID:574

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

HNO3 + Ag2S → AgNO3 + NO + S + H2O

 

 

 Zadanie ID:645

Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanym równaniu reakcji metodą bilansu elektronowego.

....Cu + ...HNO3 → ...Cu(NO3)2 + ...NO2 + ...H2OZadanie ID:842

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Cu2S + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2SO4 + NO + H2OZadanie ID:921

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego

...K2Cr2O7 + ...KNO2 + ...H2SO4 → ...Cr2(SO4)3 + ...KNO3 + ...K2SO4 +...H2O

Wskaż utleniacz i reduktor.
 
Utleniacz: ............................

Reduktor: ...........................Zadanie ID:924

Dobierz współczynniki w równaniu utleniania-redukcji metodą bilansu elektronowego i napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

...Mg + ...HNO3 → ...Mg(NO3)2 + ...N2O +...H2

Utlenianie: .......................................

Redukcja: ........................................Zadanie ID:926

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

KMnO4 + Fe3O4 + H2SO4 → MnSO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 + H2OZadanie ID:988

Uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego

KClO3 → KClO4 + KCl

 

 Zadanie ID:991

Reakcja synproporcjonowania to taka, w której pierwiastek z dwóch różnych stopni utlenienia przechodzi  na jeden wspólny, który jest pośredni dla substratów

Dokończ równanie reakcji i uzgodnij współczynniki równania reakcji metodą bilansu elektronowego

HClO3 + HCl  →  .............. + ..................

 Zadanie ID:2266 Wyznacz współczynniki w podanym równaniu metodą bilansu elektronowego.

.....Se + .....KOH → .....K2Se + .....K2SeO3 + .....H2OZadanie ID:2269 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij współczynniki w równaniu:

...As2S3 + ...KMnO4 + ...H2SO4 → ...H3AsO4 + ...K2SO4 + ...MnSO4 + ...H2O


Zadanie ID:2283

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij współczynniki w równaniu:

...K2Cr2O7 + ...HBr → ...KBr + ...CrBr3 + ...Br2 + ...H2OZadanie ID:2309

Metodą bilansu elektronowego uzgodnij współczynniki w równaniu reakcji

...KMnO4 + ...H2O2 + ...H2SO4 → ...MnSO4 + ...O2 + ...K2SO4 + ...H2OZadanie ID:2312

Metodą bilansu elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji

...KClO3 + ...H2SO4 → ...HClO4 + ...ClO2 + ...KHSO4 + ...H2OPowrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.