Powrót
Zadanie ID:264

Masz do dyspozycji wodę i roztwór soli o stężeniu 5%.
Wykonaj obliczenia i opisz, jak przygotujesz 200g roztworu soli o stężeniu 2%.

 Zadanie ID:349 Oblicz, ile g wody i ile g KOH należy dodać do 300g roztworu KOH o stężeniu 8%, aby powstało 500g roztworu KOH o stężeniu 15%Zadanie ID:351

Oblicz, ile g soli należy dodać do 300g roztworu o stężeniu 10% r, aby otrzymać roztwór o stężeniu 25%.
 Zadanie ID:388

Do 500g 1%-owego roztworu soli dodano 300g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zadanie ID:391

Do 300g 10% roztworu soli dodano 5g soli. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zadanie ID:392

Z 200g roztworu o stężeniu 10% odparowano 20g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zadanie ID:394

Do 500 ml roztworu soli o stężeniu 10% i gęstości 1,5g/cm3 dodano jeszcze 50g soli.

Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zadanie ID:395

Masz do dyspozycji 30%-owy roztwór H2O2 (perhydrol) i wodę.

W jaki sposób otrzymasz 3%-owy roztwór H2O2 (wodę utlenioną)?Zadanie ID:398

Do 50g 20%-owego roztworu kwasu solnego dodano 10g wody.

Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.Zadanie ID:400

Z 15g 40%-owego roztworu soli poprzez obniżenie temperatury wykrystalizowano część soli. Roztwór ma teraz stężenie 25%. Oblicz ile soli wykrystalizowano.Zadanie ID:404

Do 300cm3 roztworu o stężeniu 25 % i gęstości 1,5 g/cm3, dodano 100 cm3 wody .
Oblicz stężenie procentowe nowego roztworu.Zadanie ID:442

Z roztworu soli o stężeniu 5% odparowano 10kg wody. W ten sposób roztwór osiągnął stężenie 9%.

Oblicz, ile było roztworu o stężeniu 5%.Zadanie ID:460

Oblicz masę wody potrzebną do rozcieńczenia 200cm3 roztworu H2SO4 o stężeniu 2,5 mol/dm3. Stężenie roztworu końcowego: 2 mol/dm3.Zadanie ID:493

Oblicz, ile wody należy odparować z 0,3 dm3 roztworu o stężeniu 2 mol/dm3 aby otrzymać roztwór o stężeniu 3 mol/dm3.


Zadanie ID:499

Do 50g roztworu o stężeniu 12% dolano 10g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.Zadanie ID:935

Oblicz, w jakim stosunku objętościowym należy zmieszać kwas siarkowy(VI) o stężeniu 60% i gęstości 1,50g/cm3 z wodą (d=1,00g/cm3), aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%.

Vkwasu:Vwody= ........ : ............Zadanie ID:2475

Do 200g roztworu azotanu(V) sodu o stężeniu 25% i temp.20oC dodano jeszcze 50g azotanu(V) sodu. Rozpuszczalność: 88g/100g wody.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy powstała mieszanina jest jednorodna czy niejednorodna.

Mieszanina jest .............................. [jednorodna / niejednorodna]Zadanie ID:2476

Oblicz w jakim stosunku masowym należy zmieszać wodę z roztworem kwasu solnego o stężeniu 20%, aby otrzymać roztwór o stężeniu  1,5 mol/dm3 i gęstości 1,095 g/cm3.

Stosunek masowy woda:kwas =  ................................Zadanie ID:2488

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać ze sobą roztwór kwasu solnego o stężeniu 13,13 mol/dm3 i gęstości 1,198 g/cm3 i wodę, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.

Stosunek masowy roztworu kwasu solnego i wody: .....................Zadanie ID:2794

Oblicz, w jakim stosunku masowym należy zmieszać roztwór kwasu solnego o stężeniu 8,05 mol/dm3 i gęstości 1,13 g/cm3 z wodą, aby otrzymać roztwór o stężeniu 6%.

Odp.: ...................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl