Powrót
Zadanie ID:2921

Wymień 3 sposoby zabezpieczenia żelaza przed korozją.Zadanie ID:2922

Żelazo pod wpływem tlenu, wody, soli mieralnych ulega niszczeniu.

Podaj nazwę tego zjawiska.Zadanie ID:2923

Uzupełnij zdanie.

Większość metali ma barwę .................... z wyjątkiem ........................ .Zadanie ID:2935

Uzupełnij tabelę z właściwościami fizycznymi siarki i żelaza.

  siarka żelazo
stan skupienia w temp. pokojowej    
przewodnictwo elektryczne    
barwa    

 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl