Powrót
Zadanie ID:57

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

CO +  NO → CO2 + N2

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zadanie ID:58

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

SnCl2 + FeCl3 → SnCl4 + FeCl2

Symbol atomu utleniacza .......................
Symbol atomu reduktora ........................Zadanie ID:59

Napisz równanie reakcji cynku z kwasem solnym, w którym wspólczynniki dobierz za pomocą bilansu elektronowego a następnie napisz symbole atomów utleniacza i reduktora

Równanie reakcji: ...............................

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zadanie ID:60

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

...PbO + ...C → ...CO2 + ...Pb

Utleniacz: ..................
Reduktor: ..................Zadanie ID:61

W wyniku reakcji siarkowodoru z tlenem powstał tlenek siarki(IV) i woda.

Napisz równanie reakcji, w którym współczynniki dobierz metodą bilansu elektronowego i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Równanie reakcji: .....................................

Utleniacz: ..........
Reduktor: ...........Zadanie ID:62

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Ag  + H2S + O2 → Ag2S + H2O

Utleniacz: ...............
Reduktor: ...............Zadanie ID:63

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2S + SO2 → S + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................

 

 Zadanie ID:110

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

NH3 + O2 → NO + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zadanie ID:117

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

Sb2S3 + Fe → FeS + Sb

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................

Napisz symbol utleniacza i symbol reduktora

Utleniacz: ..........
Reduktor: ...........Zadanie ID:119

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

F2 + H2O → HF + O2

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zadanie ID:120

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Fe + H2SO4 → Fe2O3 + SO2 + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zadanie ID:122

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

MnCO3 + KClO3 → MnO2 + KCl + CO2

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zadanie ID:124

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2SO3 + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zadanie ID:125

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2S + HNO3 → H2SO4 + NO + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zadanie ID:126

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

I2 + Cl2 + H2O → HIO3 + HCl

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zadanie ID:128

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

HNO3 +HI  → NO2 + HIO3 + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zadanie ID:129

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji.

S + HNO3  → H2SO4 + NO

Napisz połówkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zadanie ID:130

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

H2S + H2SO4 → S + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji.

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zadanie ID:132

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

HClO4 + H2SO3 → HCl + H2SO4

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji.

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zadanie ID:136

Metodą bilansu elekronowego dobierz współczynniki w równaniu

.....KClO3 = .....O2 + .....KCl

Zapisz połówkowe równanie reakcji
utleniania: ......................................
redukcji: ........................................Zadanie ID:138

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

C+ H2SO4 → CO2 + SO2 + H2O

Napisz połowkowe równania reakcji utleniania i reakcji redukcji

Utlenianie: ...................
Redukcja: ....................Zadanie ID:149

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

Al + O2  → Al2O3Zadanie ID:434

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji.

Sb2S3 + O2 →  Sb2O3 + SO2Zadanie ID:469

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz wzory substancji, które pełnią rolę utleniacza i reduktora.

H2SO4 + C → SO2 + CO2 + H2O

Utleniacz: ...............
Reduktor: ...............Zadanie ID:476

Uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego w równaniu reakcji

Na2SO3 + I2 + NaOH → Na2SO4 + NaI + H2OZadanie ID:992

Uzgodnij współczynniki metodą bilansu elektronowego w równaniu reakcji
...NO2 + ...H2O → ...HNO3 + ...HNO2

Określ proces utleniania i redukcji  w równaniach połówkowych i wskaż utleniacz i reduktor.

Utlenianie...............................................
Redukcja ...............................................

Utleniacz ..............................................
Reduktor ..............................................

Równanie uzgodnione ..........................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl