Powrót
Zadanie ID:2924

Uzupełnij zdanie.

Substancja prosta, której nie można rozłożyć na prostsze jest to ................................Zadanie ID:2931

Uzupełnij zdanie.

Wszystkie znane pierwiastki chemiczne zostały uporządkowane i umieszczone w ................................Zadanie ID:2933

Uzupełnij zdanie.

......................... to substancja złożona z co najmniej dwóch trwale połaczonych ze sobą, różnych pierwiastków chemicznychPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl