Powrót
Zadanie ID:176

Określ stopnie utlenienia atomów azotu w azotanie(V) amonu NH4NO3.Zadanie ID:473

Napisz wzory podanych jonów i określ stopień utlenienie siarki w tych jonach

a) wodorosiarczkowy        
b) siarczanowy(IV)
c) wodorosiarczanowy(VI) .Zadanie ID:579

Określ stopnie utlenienia azotu w związkach

NO, NO2, NH3, HNO2, Mg(NO3)2Zadanie ID:583

1. Określ stopień utlenienia węgla w związkach
a) CO,    b)  CO2,   c) CH4   

2. Określ stopień utlenienia siarki w związkach
a) H2S     b) SO2    c) H2SO4

 Zadanie ID:725

Określ stopień utlenienia atomów centralnych w jonach kompleksowych

a) [PdCl6]–2

b) [Cu(NH3)4]2+,

 Zadanie ID:1398

Napisz wzory i stopnie utlenienia wszystkich pierwiastków w podanych związków.

a) tlenek wapnia

b) siarczan(IV) baru

c) węglan wapnia

 Zadanie ID:1399

Napisz wzory i stopnie utlenienia wszystkich pierwiastków w podanych związków.

a) wodorowęglan wapnia

b) bromek magnezu

c) kwas chlorowy(VII)Zadanie ID:2119

Określ stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w związkach o wzorach:

a. H2O2  
b. Al2(SO4)3  
d) Cr2O3 
 Zadanie ID:2120

Określ stopnie utlenienia pierwiastków w jonach o wzorach:
a. AsO33– 
c. ClO4  
e. Cr2O72– Zadanie ID:2339

Określ stopień utlenienia tlenu w związkach:

a) Na2O .............
b) K2O2 ............
c) KO2 .............
d) BaO2 ...........Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl