Powrót
Zadanie ID:2504

Uzupełnij zdanie.

Izotopy tego samego pierwiastka mają różną ilość ................ (protonów / elektronów / neutronów).Zadanie ID:2507

Wybierz właściwe określenia i uzupełnij zdanie.
powłok elektronowych • protonów • elektronów walencyjnych • elektronów • neutronów

Liczba masowa określa sumę ilości ................... i .......................Zadanie ID:2509

Określ liczbę cząstek w atomie siarki 33S.

Liczba protonów ......
Liczba elektronów ......
Liczba neutronów .......Zadanie ID:2517

Podaj symbol pierwiastka, którego jądra atomowe mają ładunek +16.Zadanie ID:2519

Uzupełnij zdanie właściwymi określeniami.

Atomy 1735Cl i  1737Cl  różnią się liczbą ............................... (atomową / masową) ponieważ mają różną ilość .................................. (protonów / elektronów / neutronów / elektronów walencyjnych / powłok elektronowych).Zadanie ID:2522

Podaj skład jądra atomowego izotopu 70Zn.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl