Powrót
Zadanie ID:438

Oblicz, ile gramów chlorku potasu należy rozpuścić w 150 g wody, aby otrzymać roztwór nasycony w temp. 40oC.

Rozpuszczalność KCl w temp.40oC wynosi 40g/100g wody.Zadanie ID:445

Oblicz ile g azotanu(V) sodu trzeba rozpuścić w 300g wody w temp. 30oC, aby otrzymać roztwór nasycony.

Rozpuszczalność odczytaj z wykresu rozpuszczalności.

Masa azotanu(V) sodu: ....................Zadanie ID:457

Oblicz, ile gramów azotanu(V) potasu należy rozpuścić w 500g wody o temp. 80oC, aby otrzymać roztwór nasycony.

Rozpuszczalność: 169 g KNO3/100g wody w temp. 80oC.Zadanie ID:1438

Do 100g wody o temp. 60oC dodano tyle stałego siarczanu miedzi(II), że powstał roztwór nasycony.

Oblicz masę otrzymanego roztworu.Zadanie ID:1682

Oblicz w jakiej ilości wody o temp. 40oC należy całkowicie rozpuścić 9g siarczanu(VI) miedzi(II), aby otrzymać roztwór nasycony.Zadanie ID:2082

Rozpuszczalność tlenku węgla(IV) w wodzie wynosi 0,88dm3/1dm3 wody.

Oblicz, ile centymetrów sześciennych tlenku węgla(IV) odmierzonego w warunkach normalnych należy rozpuścić w 200 g wody o temp. 20ºC, aby otrzymać nasycony roztwór.  Gęstość wody przyjmij 1 g/cm3.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl