Powrót
Zadanie ID:6

Oblicz gęstość tlenku azotu(IV) w warunkach normalnych.

Gęstość tlenku azotu(IV): ...........................

Wynik przedstaw w g/dm3  z dokładnością do części setnych.Zadanie ID:181

Oblicz masę wyrażoną w gramach jednej cząsteczki kwasu bromowodorowego.Zadanie ID:543

Oblicz gęstość tlenku azotu(V) [g/dm3] w warunkach normalnych.

Gęstość: .............Zadanie ID:891

Oblicz bezwzględną masę cząsteczki azotu (wyrażoną w gramach).
Wynik podaj w postaci wykładniczej z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.
Masę molową atomu azotu przyjmij 14g/mol.Zadanie ID:1439

Oblicz masę wyrażoną w gramach:
a) 10 milimoli wodorotlenku sodu
b) 0,5 mola kwasu chlorowodorowego
c) 0,1 mola siarczanu(VI) potasuZadanie ID:1443

Oblicz, ile moli cząsteczek chlorku żelaza(III) FeCl3 znajduje się w 200g tego związku.Zadanie ID:1883

Oblicz, ile atomów znajduje się w 30g sodu.Zadanie ID:1884

Oblicz, ile cząsteczek znajduje się w 50g tlenku miedzi(II).Zadanie ID:1885

Oblicz masę wyrażoną w gramach 100 cząsteczek wody.Zadanie ID:1888

Oblicz masę (wyrażoną w gramach) próbki złota, w której znajduje się 1020 atomów złota. Wynik podaj z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.Zadanie ID:1890

Oblicz skład procentowy tlenku azotu(V) wyrażony w procentach masowych .Zadanie ID:1891

Oblicz, jaką objętość zajmie 100g tlenu odmierzonego w warunkach normalnych.Zadanie ID:1892

Oblicz liczbę cząsteczek znajdujących się w 10cm3 amoniaku.Zadanie ID:1895

Oblicz, jaką objętość zajmuje 2,5 mola amoniaku.Zadanie ID:1942

Oblicz masę wyrażoną w gramach 20cm3 wodoru w warunkach normalnych. Wynik podaj w postaci wykładniczej z dokładnością do części setnych.Zadanie ID:1996

Oblicz masę wyrażoną w gramach:

b) 2·1023 atomów cynku
c) 3 moli tlenku wapnia
a) 1m3 tlenku węgla(IV)Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl