Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:989

Wyznacz współczynniki równania reakcji metodą bilansu jonowo-elektronowego

....Cu + ....CN- + ....H2O → ....[Cu(CN)4]3- + ....OH- + ....H2


Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zadanie ID:1473

Metodą bilansu jonowo-elektronowego wyznacz współczynniki w równaniu reakcji
.....C2O42− + .....MnO4 + .....H+ → .....CO2 + .....Mn2+ + .....H2O

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zadanie ID:2268 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji przebiegającej w środowisku kwaśnym wg schematu:
As2O3 + ClO→ AsO43– + Cl  

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zadanie ID:2270

Za pomocą metody jonowo-elektronowej uzgodnij współczynniki reakcji zachodzącej wg schematu
.....MnO4 + .....SO32– + .....H+ → .....Mn2+ + .....SO42– + .....H2O

Napisz połówkowe jonowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie ............................................

Redukcja .............................................Zadanie ID:2271 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
MnO4 + H2O2 → Mn2+ + O2   

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................
Zadanie ID:2272 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwasowym zgodnie ze schematem:
CrO42– + Cu → Cr(OH)3 + Cu(OH)2  

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zadanie ID:2273 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym wg schematu:
AsO43– + NO2  → AsO2 + NO3  


.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................
Zadanie ID:2274

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
BH4 + ClO3 → H2BO3  + Cl  
.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................
Redukcja ...............................................Zadanie ID:2275 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
CrO42 + N2O  → Cr3+ + NO

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................


Zadanie ID:2276

Metodą bilansu jonowo–elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym wg schematu:
Zn + NO3  →  Zn(OH)42– + NH3

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zadanie ID:2277

Metodą bilansu jonowo–elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej wg schematu:
...SO32– + ...Cl2 + ...H2O → ...SO42– + ...Cl + ...H+

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zadanie ID:2278

Metodą bilansu jonowo-elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
Fe(CN)63– + Mn → Fe(CN)64– + MnO4

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zadanie ID:2280 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
Mn2+ + Co3+ → MnO2 + Co2+

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................


Zadanie ID:2281

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
Mn2+ + Co3+ → MnO2 + Co2+

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zadanie ID:2282

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
Fe(CN)63– + Mn → Fe(CN)64– + MnO4

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zadanie ID:2288

Na podstawie reakcji połówkowych

2CN  + Au Au(CN)2 + e
2e + 2H+ + O2 H2O2

napisz jonowe równanie reakcji utleniania-redukcji zachodzących w środowisku kwasowym i środowisku zasadowym.

Równanie reakcji zachodzącej w środowisku kwasowym:

......................................................................

Równanie reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym:

......................................................................Zadanie ID:2289

Na podstawie równań reakcji połówkowych

AuBr4 + 3e → Au + 4Br
[Sn(OH)3] + 3OH → [Sn(OH)6]2– + 2e 

napisz równanie reakcji utleniania-redukcji

Równanie reakcji: ................................................................Zadanie ID:2782

Uzupełnij współczynniki w równaniu reakcji

...Cr(OH)3 + ...ClO + ...OH → ...CrO42− + ...Cl + ...H2O

Napisz połowkowe równania redukcji i utleniania w formie jonowo-elektronowej

Redukcja: ..............................................................

Utlenianie: .............................................................Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.