Powrót
Zadanie ID:52

Uzgodnij równanie reakcji metodą bilansu jonowo-elektronowego
Fe2+ + NO3 + H+ → NO + Fe3+ + H2O
Napisz jonowe reakcje połówkowe utleniania i redukcji

Utlenianie: .................................................

Redukcja: ..................................................
 Zadanie ID:1794

Metodą jonowo-elektronową dobierz współczynniki i uzupełnij reagenty w równaniu reakcji

Cr(OH)4 + H2O2 → CrO42– + H2O

Równanie reakcji utleniania: ................................................

Równanie reakcji redukcji: ...................................................

Równanie reakcji uzupełnione: ............................................Zadanie ID:2268

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji przebiegającej w środowisku kwaśnym wg schematu:
As2O3 + ClO→ AsO43– + Cl  

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................
 Zadanie ID:2272

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji przebiegającej w środowisku zasadowym zgodnie ze schematem:
CrO42– + Cu → Cr(OH)3 + Cu(OH)2  
.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji
Utlenianie: .............................................
Redukcja ...............................................
 Zadanie ID:2273

Metodą bilansu jonowo-elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym wg schematu:
AsO43– + NO2  → AsO2 + NO3  


.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zadanie ID:2274

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
BH4 + ClO3 → H2BO3  + Cl  
.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................
Redukcja ...............................................Zadanie ID:2275 Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
CrO42 + N2O  → Cr3+ + NO

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................


Zadanie ID:2277

Metodą bilansu jonowo–elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej wg schematu:
...SO32– + ...Cl2 + ...H2O → ...SO42– + ...Cl + ...H+

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zadanie ID:2278

Metodą bilansu jonowo-elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
Fe(CN)63– + Mn → Fe(CN)64– + MnO4

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zadanie ID:2280

Metodą bilansu jonowo-elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku kwaśnym wg schematu:
Mn2+ + Co3+ → MnO2 + Co2+

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zadanie ID:2281

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
Mn2+ + Co3+ → MnO2 + Co2+

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................Zadanie ID:2282

Metodą bilansu elektronowego uzupełnij reagenty i wyznacz współczynniki w równaniu reakcji zachodzącej w środowisku zasadowym według schematu:
Fe(CN)63– + Mn → Fe(CN)64– + MnO4

.........................................................................................................................

Napisz połówkowe równania utleniania i redukcji

Utlenianie: .............................................

Redukcja ...............................................

 Zadanie ID:2289

Na podstawie równań reakcji połówkowych

AuBr4 + 3e → Au + 4Br
[Sn(OH)3] + 3OH → [Sn(OH)6]2– + 2e 

napisz równanie reakcji utleniania-redukcji

Równanie reakcji: ................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl