Powrót
Zadanie ID:265

Napisz jonowe skrócone równanie reakcji hydrolizy węglanu sodu i określ odczyn roztworu.

a) równanie: ................................................

b) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:382

Napisz całkowite równanie reakcji hydrolizy siarczanu(VI) glinu i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:1491

Napisz równanie reakcji hydrolizy chlorku chromu(III) i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:1494

Napisz równanie reakcji hydrolizy azotanu(V) żelaza(II) i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:1500

Napisz równanie reakcji hydrolizy siarczanu(VI) amonu i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:1642

Napisz całkowite równanie reakcji hydrolizy chlorku cynku i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ............................................................................Zadanie ID:1646

Napisz sumaryczne równanie reakcji hydrolizy chlorku żelaza(III) i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ............................................................................Zadanie ID:1661

Napisz równanie reakcji hydrolizy octanu sodu i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ............................................................................Zadanie ID:1662

Napisz skrócone jonowe równanie reakcji hydrolizy węglanu glinu i określ odczyn roztworu.

równanie: ................................................

odczyn: ...................................................Zadanie ID:1663

Napisz całkowite równanie reakcji hydrolizy siarczanu(VI) miedzi(II) i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:1665

Napisz równanie reakcji hydrolizy chlorku amonu i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:1674

Napisz równanie reakcji hydrolizy azotanu(V) cynku i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:1677

Napisz całkowite równanie reakcji hydrolizy siarczku sodu i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:1678

Napisz całkowite równanie reakcji hydrolizy siarczanu(VI) żelaza(II) i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:1679

Napisz całkowite równanie reakcji hydrolizy siarczanu(IV) sodu i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:1680

Napisz całkowite równanie reakcji hydrolizy chlorku miedzi(II) i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Zadanie ID:3119

Napisz równanie reakcji hydrolizy azotanu(V) amonu i określ odczyn roztworu.

a) forma cząsteczkowa: .....................................................

b) forma jonowa, skrócona: ................................................

c) odczyn: ...........................................................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl