Powrót
Zadanie ID:252

W wyniku napromieniowania protonami jąder 36S powstały jądra 36Cl.
Napisz równanie tej reakcji jądrowej.Zadanie ID:787

W 1919 roku Ernest Rutherford przeprowadził pierwszą sztuczną przemianę jąder atomowych. Przez warstwę gazowego azotu (14N) przepuścił cząstki  α i w wyniku tego doświadczenia stwierdził obecność izotopu tlenu (17O).

Napisz równanie reakcji, która została przeprowadzona przez Rutherforda w formie pełnej i skróconej.

Forma pełna: ..............................
Forma skrócona: .........................Zadanie ID:1739

Jądro uranu ulega rozszczepieniu zgodnie z reakcją
92235U + 01n → 3587Br +  57146La + ..... 01n + Q

Oblicz ilość powstających neutronów w tej reakcji.Zadanie ID:1779

Za pomocą równań reakcji przedstaw przemiany jądrowe zapisane schematami

a) 49Be(α, n) ZAX
b) 37Li(p, α) ZAX
c) 510B(n, α) ZAX
 Zadanie ID:1811

Podczas bombardowania protonami jąder izotopu pewnego pierwiastka otrzymano izotop litu o liczbie masowej 6 i cząstki α.

Napisz równanie tej reakcji jądrowej.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl