Powrót
Zadanie ID:602

Napisz pełną konfigurację elektronową jonu Fe3+ i dla niesparowanego elektronu określ wartości głównej i pobocznej liczby kwantowej.

Konfiguracja elektronowa: ........................
Główna liczba kwantowa: .........................
Poboczna liczba kwantowa: .....................Zadanie ID:804

a) Napisz skróconą konfigurację elektronową atomu skandu.
b) Opisz stan kwantowy trzech elektronów walencyjnych atomu skandu.Zadanie ID:1748

Dla niesparowanego elektronu atomu sodu napisz wartości liczb kwantowych.

a) główna liczba kwantowa: .................

b) poboczna liczba kwantowa: .............

c) magnetyczna liczba kwantowa: ...... 

  Zadanie ID:2002

2-dodatni jon atomu pewnego pierwiastka zawiera 27 elektronów.

a) Napisz skróconą konfigurację elektronową tego jonu.

b) Napisz zestaw 4 liczb kwantowych, które charakteryzują niesparowany elektron w tym jonie.

Skrócona konfiguracja elektronowa: ...................................
Zastaw 4 liczb kwantowych: ..............................................Zadanie ID:2070

Konfiguracja elektronowa jonu pewnego pierwiastka X ma postać

[X2+]: 1s22s22p63s23p63d6  

1. Napisz symbol tego jonu

2. Podaj wartości wszystkich liczb kwantowych, które są takie same dla każdego elektronu niesparowanego w tym jonie.

2. Podaj nazwę liczby kwantowej, jaką różnią się elektrony niesparowane w tym jonie.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl