Powrót
Zadanie ID:2971

Próbkę 35,57g mieszaniny węglanu magnezu i węglanu wapnia poddano prażeniu. W wyniku reakcji, jakie zaszły zgodnie z równaniami
MgCO3 → MgO + CO2  
CaCO3 → CaO + CO2  
powstało łącznie 8,4dm3 tlenku węgla(IV).

Oblicz masę węglanu magnezu i masę węglanu wapnia w próbce.

masa węglanu magnezu: ......... g
masa węglanu wapnia: ............ gZadanie ID:3052

Podczas prażenia węglanu wapnia rozkłada się on na tlenek wapnia i tlenek węgla(IV). W wyniku prażenia 400g węglanu wapnia otrzymano 228g mieszaniny węglanu wapnia i tlenku wapnia.

Oblicz zawartość procentową tlenku wapnia w otrzymanej mieszaninie.
M CaCO3 = 100g/mol,    M CaO = 56g/molZadanie ID:3088

Stop litu i sodu zmieszanych w stosunku masowym 1:1 wrzucono do roztworu HCl. Po całkowitym roztworzeniu stopu wydzieliło się 10dm3 wodoru.

Oblicz masę stopu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl