Powrót
Zadanie ID:2951

W wyniku prażenia 100g węglanu wapnia otrzymano 56,7g mieszaniny tlenku wapna i węglanu wapnia, który nie został rozłożony. Podczas prażenia zachodzi reakcja
CaCO3 → CaO + CO2  

Oblicz wydajność procesu rozkładu wapienia.
M CaCO3 = 100g/mol,  M CaO = 56g/mol,   M CO2 = 44g/molZadanie ID:2971

Próbkę 35,57g mieszaniny węglanu magnezu i węglanu wapnia poddano prażeniu. W wyniku reakcji, jakie zaszły zgodnie z równaniami
MgCO3 → MgO + CO2  
CaCO3 → CaO + CO2  
powstało łącznie 8,4dm3 tlenku węgla(IV).

Oblicz masę węglanu magnezu i masę węglanu wapnia w próbce.

masa węglanu magnezu: ......... g
masa węglanu wapnia: ............ gZadanie ID:3052

Podczas prażenia węglanu wapnia rozkłada się on na tlenek wapnia i tlenek węgla(IV). W wyniku prażenia 400g węglanu wapnia otrzymano 268g mieszaniny węglanu wapnia i tlenku wapnia.

Oblicz zawartość procentową tlenku wapnia w otrzymanej mieszaninie.
M CaCO3 = 100g/mol,    M CaO = 56g/molZadanie ID:3088

Stop litu i sodu zmieszanych w stosunku masowym 1:1 wrzucono do roztworu HCl. Po całkowitym roztworzeniu stopu wydzieliło się 10dm3 wodoru.

Oblicz masę stopu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.