Powrót
Zadanie ID:1946

1. Napisz równanie reakcji przebiegającej wg schematu
............................. → FeCl2 + H2S

2. Podaj nazwy systematycznie substratów: ......................

3. Określ typ reakcji: .............................Zadanie ID:1947

Poniżej przedstawiono schematy reakcji. Tylko jedna z nich zajdzie.

H2SO3 + NaNO3  → ....................
H2CO3 + Na2SO4 → ................... 
H2SO4 + NaNO2 → .....................

Napisz równanie reakcji, która zajdzie.Zadanie ID:1948

a) Napisz równania reakcji przebiegających wg schematu

fosfor — O2 → .............. — H2→ ...............

b) Podaj nazwę produktu reakcji z tlenem: ...................
c) Podaj nazwę produktu reakcji z wodą: ......................Zadanie ID:1952

Uzupełnij równania reakcji.

a) ............. + ...H2O → ...HNO2 
b) ............. + ...H2O → ...HNO3 
c) ............. + ...H2O → ...HNO2 + ...HNO3 Zadanie ID:1953

Dokończ równanie reakcji

...H2SO4 + ...CaCO3 → ........................Zadanie ID:1954

Przygotowano trzy probówki zawierające kwas fosforowy(V). Do probówki I. wrzucono potas, do probówki II. - miedź a do probówki III. - srebro.

Napisz równanie reakcji zachodzącej w tej probówce, w której wydzielił się wodór.Zadanie ID:2994

Kwas chlorowy(VII) powstał w wyniku reakcji odpowiedniego tlenku i wody.

Napisz równanie tej reakcji.Zadanie ID:3007

Kwasy nietrwałe łatwo ulegają rozkładowi.
Napisz równanie reakcji rozkładu kwasu siarkowego(IV).Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl