Powrót
Zadanie ID:1167

Uzupełnij zdania dotyczące cząsteczki trichlorometanu.

1. Cząsteczka trichlorometanu posiada kształt ..............................

2. Atom węgla w cząsteczce trichlorometanu przyjmuje hybrydyzację ................

3. Cząsteczka trichlorometanu ................. (jest / nie jest) dipolem.

4. W ciekłym chlorometanu ................. (są / nie są) obecne wiązania wodorowe.Zadanie ID:2076

Narysuj wzory strukturalne wszystkich możliwych izomerów dichloropochodnych etenu, podaj ich nazwy systematyczne i określ, czy ich cząsteczki są polarne wg wzorca:

wzór strukturalny: .......................
nazwa systematyczna: ...............
polarny / niepolarny ...................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl