Powrót
Zadanie ID:2012

Przeprowadzono elektrolizę wodnego roztworu Cu(NO3)2 prądem o natężeniu 1A.

Oblicz ile miedzi wydzieliło się na elektrodzie po 3 godzinach elektrolizy.Zadanie ID:2013

Przeprowadzono elektrolizę siarczanu(VI) niklu(II). Elektroliza trwała 2,5h a prąd przepływający miał natężenie 3A.

Oblicz wartość ładunku, jaki przepłynął przez elektrolizer.Zadanie ID:2462

Oblicz, jak długo należy prowadzić elektrolizę azotanu(V) miedzi(II) prądem o natężeniu 2A, aby na katodzie wydzieliło się 0,05 mola miedzi.Zadanie ID:3144

Oblicz, jak długo musi trwać elektroliza azotanu(V) niklu(II) prądem o natężeniu 0,2A, aby wydzielio się 20 mg niklu.Zadanie ID:3145

Elektrolizę roztworu azotanu(V) srebra(II) prowadzono przez 10 min.i na katodzie wydzieliło się 0,8g srebra.

Oblicz natężenie prądu przepuszczanego przez elektrolizer.Zadanie ID:3146

100cm3 roztworu azotanu(V) niklu(II) o stężeniu 0,2 mol/dm3 poddano elektrolizie prądem o natężeniu 2A.

Oblicz czas, po jakim nastąpi całkowite usunięcie jonów niklu(II) z roztworu w wyniku tej elektrolizy.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.