Powrót
Zadanie ID:2038

Dokończ równanie reakcji i podaj nazwę powstałej soli.

...H2CO3 + ...Ca(OH)2 → ..................Zadanie ID:2039

Dokończ równanie reakcji i podaj nazwę powstałej soli.

...HNO3 + ...Al(OH)3 → ..................Zadanie ID:2040

Dokończ równanie reakcji i podaj nazwę powstałej soli.

...HCl + ...Fe(OH)2 → ..................Zadanie ID:2041

Dokończ równanie reakcji i podaj nazwę powstałej soli.

...H2SO4 + ...LiOH → ..................Zadanie ID:2042

Dokończ równanie reakcji i podaj nazwę powstałej soli.

...H3PO4 + ...Mg(OH)2 → ..................Zadanie ID:3004

Napisz równanie reakcji zobojętniania wodorotlenku wapnia kwasem siarkowym(VI).Zadanie ID:3006

Napisz równanie reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym(VI).Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl