Powrót
Zadanie ID:2038

Dokończ równanie reakcji i podaj nazwę powstałej soli.

...H2CO3 + ...Ca(OH)2 → ..................Zadanie ID:2039

Dokończ równanie reakcji i podaj nazwę powstałej soli.

...HNO3 + ...Al(OH)3 → ..................Zadanie ID:2040

Dokończ równanie reakcji i podaj nazwę powstałej soli.

...HCl + ...Fe(OH)2 → ..................Zadanie ID:2041

Dokończ równanie reakcji i podaj nazwę powstałej soli.

...H2SO4 + ...LiOH → ..................Zadanie ID:2042

Dokończ równanie reakcji i podaj nazwę powstałej soli.

...H3PO4 + ...Mg(OH)2 → ..................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl