Powrót
Zadanie ID:242

Dla atomu krzemu napisz

1. Powłokową konfigurację elektronową: ...........................................
2. Podpowłokową konfiguracje elektronową: .....................................
3. Skróconą konfigurację elektronową: ..............................................
4. Konfiguracje elektronową powłoki walencyjnej: ............................Zadanie ID:2052

Dla atomu tlenu napisz

1. Powłokową konfigurację elektronową: ...........................................
2. Podpowłokową konfiguracje elektronową: .....................................
3. Skróconą konfigurację elektronową: ..............................................
4. Konfiguracje elektronową powłoki walencyjnej: ............................Zadanie ID:2053

Dla atomu chloru napisz

1. Powłokową konfigurację elektronową: ...........................................
2. Podpowłokową konfiguracje elektronową: .....................................
3. Skróconą konfigurację elektronową: ..............................................
4. Konfiguracje elektronową powłoki walencyjnej: ............................Zadanie ID:2054

Dla atomu potasu napisz

1. Powłokową konfigurację elektronową: ...........................................
2. Podpowłokową konfiguracje elektronową: .....................................
3. Skróconą konfigurację elektronową: ..............................................
4. Konfiguracje elektronową powłoki walencyjnej: ............................Zadanie ID:2055

Dla atomu siarki napisz

1. Powłokową konfigurację elektronową: ...........................................
2. Podpowłokową konfiguracje elektronową: .....................................
3. Skróconą konfigurację elektronową: ..............................................
4. Konfiguracje elektronową powłoki walencyjnej: .............................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl