Powrót
Zadanie ID:74

Podaj nazwę związku przedstawionego wzorem strukturalnym
węglowodory test LO zadania maturalneZadanie ID:618

Podaj nazwę związku przedstawionego wzorem strukturalnym
weglowodory zadania LOZadanie ID:656

Podaj nazwę systematyczną związku
weglowodory alkinyZadanie ID:1366

Narysuj wzór półstrukturalny związku o nazwie:

2-metylo-buta-1,3-dien.

Wzór związku ........................................................Zadanie ID:2336

Narysuj wzór półstrukturalny związku o nazwie heks-2,4-dien.Zadanie ID:2337

Napisz wzór półstrukturalny związku o nazwie 3-metyloheks-3-en.Zadanie ID:2338

Napisz wzór półstrukturalny związku o nazwie 2,4-dibromoheks-3-en.Zadanie ID:2523

Izopren to organiczny związek chemiczny, którego nazwa systematyczna to 2-metylobuta-1,3-dien.
Narysuj wzór półstrukturalny izoprenu.

Wzór półstrukturalny izoprenu: ...................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl