Powrót
Zadanie ID:1208

Amfoteryczny wodorotlenek glinu reaguje z kwasem chlorowodorowym i zasadą sodową.

Napisz równania reakcji jakie wówczas zachodzą.

 

Równanie reakcji z kwasem .......................................................

Równanie reakcji z zasadą ........................................................Zadanie ID:3012

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematów

a) wodorek potasu + woda → ...................................................

b) wodorotlenek cynku + wodorotlenek sodu → ........................Zadanie ID:3013

Napisz równanie reakcji tlenku glinu z wodorotlenkiem sodu.Zadanie ID:3016

Napisz równanie reakcji, w której substratami są: glin i zasada sodowa.Zadanie ID:3017

Napisz równanie reakcji zachodzące wg schematu

wodorotlenek chromu(III) + wodorotlenek sodu → .....................................

w wyniku której powstaje związek kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 6Zadanie ID:3018

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu

wodorotlenek żelaza(II) + wodorotlenek sodu → heksahydroksożelazian(II) soduZadanie ID:3019

Uzupełnij równanie reakcji
...ZnO+...H2O+...NaOH →..................Zadanie ID:3021

Napisz równanie reakcji glinu z roztworem wodorotlenku baru, jeżeli oba reagenty przereagowały w stosunku molowym 2:1.Zadanie ID:3023

Napisz równanie reakcji wodorotlenku glinu z zasadą potasową.Zadanie ID:3024

Napisz równanie reakcji tlenku cynku z zasadą sodową.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl