Powrót
Zadanie ID:84

Rozpuszczalność bezwodnego chlorku kobaltu(II) w temp. 20oC wynosi 52,6g/100g wody.

Oblicz rozpuszczalność chlorku kobaltu(II)-woda(1/6) w wodzie w tej temperaturze.Zadanie ID:274

18 Rozpuszczalność AlCl3·6H2O w temp. 20oC wynosi 131g/100g wody.

Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu AlCl3 w temp. 20oC. Obliczenia wykonuj z dokładnością do 0,1.Zadanie ID:285

  Oblicz, ile gramów AlCl3·6H2O należy rozpuścić w 200g wody, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%. Wynik podaj z dokładnością do 0,1.Zadanie ID:701

Stężenie nasyconego roztworu CuSO4 w temp. 40oC wynosi 23,1%.
Oblicz rozpuszczalność CuSO4·5H2O w tej temperaturze.
 Zadanie ID:719

   Oblicz, ile gramów Na2CO3·10H2O należy rozpuścić w 100g wody, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.

 

 

 Zadanie ID:861

Rozpuszczalność CaCl2·6H2O w wodzie w temp.20oC wynosi 88g/100g wody. Gęstość nasyconego roztworu chlorku wapnia w tej temperaturze wynosi 1,21g/cm3.

Oblicz stężenie molowe nasyconego roztworu chlorku wapnia w temp. 20oC. Wynik podaj z dokładnością do części setnych.Zadanie ID:994

Oblicz ile g CoCl2•6H2O i ile g wody należy dodać do 100g roztworu tej soli o stężeniu 5%, aby otrzymać 200g roztworu o stężeniu 24,35%.

Masa hydratu: .......................

Masa wody: ...........................Zadanie ID:1711

Rozpuszczalność CoCl2·6H2O w temp. 20oC wynosi 171g/100g wody.

Oblicz rozpuszczalność bezwodnego CoCl2 w tej temperaturze.Zadanie ID:3087

Oblicz masę wody, jaką należy odmierzyć, aby po rozpuszczeniu w niej 20g chlorku żelaza(III)-woda (1/6) otrzymać roztwór chlorku żelaza(III) o stężeniu 10%Zadanie ID:3133

W wodzie o temp.20oC rozpuszczono hydrat CuCl2· 2H2O i otrzymano nasycony roztwór CuCl2 o gęstości 1,2g/cm3. Rozpuszczalność CuCl2· 2H2O w temp. 20oC wynosi 218g/100g H2O.
M CuCl2 = 134g/mol.

Oblicz stężenie molowe jonów Cl w tym roztworze.Zadanie ID:3142

10g roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu 2 mol/dm3 i gęstości 1,1g/cm3 odparowano do sucha i otrzymano kryształy siarczanu(VI) miedzi(II) - woda (1/5).

Oblicz masę tych kryształów. Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.