Powrót
Zadanie ID:283

Napisz równanie reakcji glinu z rozcieńczonym kwasem siarkowym(VI) w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej.

a) forma cząsteczkowa: ..............................................

b) forma jonowa skrócona: ........................................Zadanie ID:308

   Napisz równanie reakcji wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym(VI).

 Zadanie ID:704

   Do wody dodano potas.

Napisz obserwacje w tym doświadczeniu:

..........................................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej:

.........................................................................................................................Zadanie ID:754

   Do probówki zawierającej węglan wapnia dodawano roztwór kwasu solnego.

Napisz obserwacje tego doświadczenia

................................................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej

................................................................................................................................

Napisz równanie reakcji w formie jonowej skróconej

................................................................................................................................Zadanie ID:820

Napisz równania reakcji przebiegających wg schematów:

1) CuSO4 + NaOH →  A + F

2) A —T.→ D + B

3) E + O2T.→ DZadanie ID:1122

Zapisz równania reakcji przedstawionych na schemacie.

Al → Al2O3→ AlCl3  →  Al(OH)3 → Al2O3

Równanie I.: .................................................................................

Równanie II.: ................................................................................

Równanie III.: ...............................................................................

Równanie IV.: ..............................................................................
 Zadanie ID:1200

Do wodnego roztworu węglanu potasu dodano wodny roztwór chlorku wapnia.

Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i w formie jonowej skróconej oraz opisz obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe: ..........................................................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone: ....................................................................................

Obserwacje: ..............................................................................................................................Zadanie ID:1297

Przeprowadzono reakcje chemiczne przedstawione schematami:
CaCO3 — T.A + B
A + H2O → Ca(OH)2 
B +  H2O → C
B +  Ca(OH)2 → D + H2O

Napisz wzory substancji A, B, C i D.

A: .......................... B: .......................... C: .......................... D: .......................... Zadanie ID:1368

Napisz równania reakcji przedstawione opisane schematem:

Ca —1.→ CaO —2.→ Ca(OH)23.→ CaSO4  

1. ......................................

2. ......................................

3. ......................................Zadanie ID:1407

Dokończ równania reakcji i podaj nazwy produktów.

1.  ...Zn + ...HCI → ..................................
2.  ...CuSO4 + ...NaOH → .......................
3.  ...SO2 + ...KOH → ..............................Zadanie ID:1411

Dokończ równania reakcji.

a. ...Na2O + ...HNO3 → .............................
b. ...Mg(OH)2 + ...H2SO4→ .......................Zadanie ID:1413

Spośród poniższych wzorów wybierz wzór soli i napisz równania reakcji jej otrzymywania wg podanych schematów.
N2O5   •   NaNO3  •   HNO3 
a) kwas + zasada
b) tlenek metalu + kwas
c) tlenek niemetalu + zasada
d) tlenek metalu + tlenek niemetalu
e) metal+kwas Zadanie ID:1426

Dokończ równania reakcji.

a) ...CaCO3  —T.→ ..........................
b) ...Ca(OH)2 + HCl → ..........................Zadanie ID:1668

Napisz równania reakcji przemian przedstawionych na schematach
A. wodorotlenek glinu → siarczan(VI) glinu
B. tlenek glinu → siarczan(VI) glinu
C. glin → siarczan(VI) glinuZadanie ID:1842

Dokończ równanie reakcji

...FeS + ...HCl → ...........................

Podaj nazwy substratów i produktów tej reakcji:
substraty: .........................................
produkty: ..........................................Zadanie ID:1851

Napisz równania reakcji przebiegających wg schematów

I. Ca + X → CaH2 
II. CaH2 + Y  → Ca(OH)2 + XZadanie ID:1959

Jeśli reakcja wg podanego schematu zachodzi, to napisz dla niej równanie.

a) wodorosiarczan(VI) sodu + kwas bromowodorowy → ....................
b) wodorosiarczan(IV) sodu + kwas bromowodorowy → ....................
c) węglan sodu + kwas bromowodorowy → ........................................Zadanie ID:2089

Uzupełnij równania reakcji.

a.   ...Cu2O + ...HCl → ...................................

b.    ...Ba(OH)2 + ...H2SO4 → ........................

c.    ...Ca + H3PO4 → .....................................Zadanie ID:2090

Ułóź równanie reakcji otrzymywania azotanu(V) wapnia metodą
kwas + wodorotlenek → sól + wodaZadanie ID:2629

Masz do dyspozycji 4 związki: H2CO3,  HNO3, Na2CO3, NaNO3. 
Wybierz dwa z nich, które ze sobą reagują i ułóż odpowiednie równanie reakcji.

Równanie reakcji: ........................................Zadanie ID:3000

Napisz równania reakcji

a) sodu z wodą
b) tlenku sodu z wodąZadanie ID:3002

Uzupełnij równanie reakcji, jeśli jednym z substratów jest tlenek kwasowy.
............................... → CaSO4 + H2OZadanie ID:3003

Napisz równanie reakcji wodorotlenku sodu z tlenkiem siarki(IV).Zadanie ID:3009

Napisz równanie reakcji, w której substratami są: tlenek magnezu i tlenek węgla(IV).Zadanie ID:3014

Napisz równanie reakcji wodorowęglanu sodu z kwasem solnym.Zadanie ID:3020

Podane równanie reakcji uzupełnij wzorem odpowiedniego związku.
CO2 + NaOH → .....................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl