Powrót
Zadanie ID:1582

Uzupełnij równania reakcji

a)  ...SO3 + ...H2O  → ...........

b) ...P4O10 +  ...H2O  → ...........Zadanie ID:1589

Napisz równania reakcji przedstawionych na schemacie

C —1.→ CO22.→ H2CO3 

Równanie 1.: ....................................

Równanie 2.: ....................................Zadanie ID:2839

Kwas węglowy jest nietrwały i łatwo ulega rozkładowi.

Zapisz równaniem reakcji proces rozkładu kwasu węglowego.Zadanie ID:2840

Uzupełnij zdanie.

Stężony kwas siarkowy(VI) odbiera wodę z innych substancji i z powietrza, czyli ma własności .........................Zadanie ID:2843

Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu fosforowego(V) zachodzącą wg schematu

tlenek niemetalu + woda → kwasZadanie ID:2845

Uzupełnij równanie reakcji.

..................... + .............. → H2CO3Zadanie ID:2846

Uzupełnij równanie reakcji

SO3 + H2O → ....................Zadanie ID:2847

Próbkę stężonego kwasu siarkowego(VI) H2SO4 zważono i pozostawiono na powietrzu.

Dobierz prawidłowe odpowiedzi 1. lub 2   i    A. lub B., aby zdanie było prawdziwe.

Po pewnym czasie masa próbki 1. wzrosła ponieważ A. odparowało część kwasu siarkowego(VI)
2. zmalała B. kwas siarkowy(VI) pochłonął wodę z powietrza

 Zadanie ID:2848

Uzupełnij równanie reakcji

N2O5 + H2O → ............Zadanie ID:2850

Uzupełnij równanie reakcji

...HCl + ...FeS → ................... + ......................Zadanie ID:2851

Uzupełnij równanie reakcji i określ, jaki to jest typ reakcji.

H2 + Cl2 → ..................

Typ reakcji: ..................Zadanie ID:2853

Siarkowodór rozpuszcza się w wodzie, co można przedstawić równaniem:
H2S — H2O → H2S
Podaj nazwę otrzymanego produktu w wyniku tego procesu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl