Powrót
Zadanie ID:3042

Za pomocą symboli i wzorów chemicznych napisz równania reakcji przedstawionych schematami.

1. azot + tlen → tlenek azotu(II)

2. sód + tlen → tlenek sodu

3. wapń + chlor → chlorek wapniaZadanie ID:3043

Za pomocą symboli i wzorów chemicznych napisz równania reakcji przedstawionych schematami.

1. woda  → wodór + tlen

2. żelazo + chlor  → chlorek żelaza(III)

3. siarka + glin  → siarczek glinuZadanie ID:3044

Za pomocą symboli i wzorów chemicznych napisz równania reakcji przedstawionych schematami.

1. tlenek ołowiu(II) + wodór → ołów + woda

2. potas + siarkowodór → siarczek potasu + wodór

3. tlenek siarki(IV) + tlen → tlenek siarki(VI)Zadanie ID:3045

Dobierz współczynniki w równaniach reakcji.

1. ...CH4 + ...O2 → ...CO2 + ...H2O

2. ...N2O → ...N2 + ...O2  

3. ...K + ...Cl2 → ...KClZadanie ID:3046

Dobierz współczynniki w równaniach reakcji.

1. ...P4 + ...O2 → ...P4O10   

2. ...H2 + ...Cl2 → ...HCl

3. ...H2 + ...N2 → ...NH3  Zadanie ID:3047

Dobierz współczynniki w równaniach reakcji.

1. ...CO + ...O2 → ...CO2  

2. ...Al + ...O2 → ...Al2O3  

3. ...CuO + ...C → ...Cu + ...CO2  Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl