Powrót
Zadanie ID:118

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz wspólczynniki w równaniu reakcji i napisz symbole atomów utleniacza i reduktora.

Ag + HNO3 → AgNO3 + NO2 + H2O

Symbol atomu utleniacza: ...................
Symbol atomu reduktora: ....................Zadanie ID:121

Za pomocą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu reakcji

KMnO4 + H2C2O4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2OZadanie ID:123

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

PbO2 + HCl → PbCl2 + Cl2 + H2OZadanie ID:127

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

K2Cr2O7 + H2SO4 + H2S → Cr2(SO4)3 + H2O + S + K2SO4Zadanie ID:134

Dobierz współczynniki w równaniu utleniania-redukcji metodą bilansu elektronowego i napisz połówkowe równania reakcji utleniania i redukcji.

KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

utlenianie: ............................................

redukcja: ...............................................Zadanie ID:135

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

HNO2 → HNO3 + NO + H2O

Napisz wzór reduktora i wzór utleniacza.

Wzór reduktora: .................
Wzór utleniacza: ................Zadanie ID:137

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

Pb + PbO2 + H2SO4 → PbSO4 + H2OZadanie ID:140

Dobierz współczynniki metodą bilansu elektronowego w równaniu reakcji:

K2Cr2O7 + HCl → Cl2 + CrCl3 + KCl + H2OZadanie ID:407

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2OZadanie ID:461
Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu

KMnO4 + H2S + H2SO4 → MnSO4 + S + K2SO4 + H2O

 

 

 Zadanie ID:479

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki w równaniu

Cr(NO3)3 + H2O2 + KOH → K2CrO4 + KNO3 + H2OZadanie ID:606

Dobierz współczynniki stechiometryczne metodą bilansu elektronowego w równaniu:

.... CuS + .... HNO3 → .... CuO + .... S + ...... NO + ...... H2O

 Zadanie ID:1788

Metodą bilansu elektronowego dobierz współczynniki  w równaniu reakcji:

...NH3 + ... O2 → ... N2 + ... H2OPowrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl