Powrót
Zadanie ID:2779

Napisz wzór związku o nazwie siarczek żelaza(III).Zadanie ID:2780

Napisz  wzór sumaryczny związku o nazwie siarczek magnezu.Zadanie ID:2785

Napisz  wzór sumaryczny związku o nazwie siarczek sodu.Zadanie ID:2787

Napisz  wzór sumaryczny związku o nazwie fosforan(V) sodu.Zadanie ID:2788

Napisz  wzór sumaryczny związku o nazwie fosforan(V) żelaza(II).Zadanie ID:2795

Napisz  wzór sumaryczny związku o nazwie fosforan(V) żelaza(III).Zadanie ID:2809

Napisz  wzór sumaryczny związku o nazwie węglan żelaza(III).Zadanie ID:2810

Napisz  wzór sumaryczny związku o nazwie węglan wapnia.Zadanie ID:2811

Napisz wzór sumaryczny związku o nazwie węglan sodu.Zadanie ID:2812

Napisz  wzór sumaryczny związku o nazwie siarczan(VI) żelaza(III).Zadanie ID:2813

Napisz wzór sumaryczny związku o nazwie siarczan(VI) cynku.Zadanie ID:2814

Napisz wzór sumaryczny związku o nazwie siarczan(VI) sodu.Zadanie ID:2815

Napisz wzór sumaryczny związku o nazwie azotan(V) żelaza(III)Zadanie ID:2818

Napisz  wzór umaryczny związku o nazwie chlorek wapnia.Zadanie ID:2820

Napisz wzór sumaryczny związku o nazwie chlorek sodu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.