Powrót
Zadanie ID:172

Sporządzono 300 g roztworu nasyconego jodku potasu KI w temp. 70oC. Roztwór oziębiono do temp.  20oC.
Oblicz ilość wykrystalizowanej soli [g].

Rozpuszczalność KI w wodzie:  w temp.  20oC wynosi 144g/100g wody, w temp. 70oC - 184g/100g wody.
Dokładność obliczeń: 0,1.

Ilość wykrystalizowanej soli: ...........Zadanie ID:175

Zmieszano 30g KBr i 50g wody o temp. 30oC.

Uzupełnij zdanie.

Otrzymano roztwór ..................... (nasycony/nienasycony/przesycony), ponieważ ...............................

Rozpuszczalność KBr wynosi 70,6g/100g wody w temp.30oC.Zadanie ID:352

Rozpuszczalność NaCl w wodzie wynosi 36g/100g H2O  w temp.20 °C. Do 100 g wody o temp. 20 °C dodano 50 g NaCl i otrzymano mieszaninę niejednorodną.
Oblicz najmniejszą ilość wody, jaką należy dodać do tej mieszaniny, aby otrzymać roztwór jednorodny.

Masa wody: ...................Zadanie ID:446

300g nasyconego roztworu K2SO4 o temp. 20oC ogrzano do temp. 80o C.

Oblicz ile jeszcze maksymalnie można rozpuścić K2SO4 po ogrzaniu roztworu.

Rozpuszczalność K2SO4:

w temp. 20oC 11,1g/100g wody, w temp. 80oC 21,4g/100g wody.

 Zadanie ID:449

Do 500 g nasyconego roztworu KCl w temperaturze 20oC dosypano jeszcze 90 g KCl i całość ogrzano do temp. 80oC.
Oblicz, czy cała dosypana ilość KCl uległa rozpuszczeniu.

Dokładność obliczeń: 0,1.
Rozpuszczalność KCl:
w temp. 20oC = 34g/100g wody, w temp. 80oC = 51g/100g wodyZadanie ID:508

Oblicz ile gramów tiosiarczanu sodu i ile g wody należy odważyć, aby przygotować 500g roztworu nasyconego w temp. 20oC

Rozpuszczalność tiosiarczanu sodu Na2S2O3 wynosi 70g/100g wody w temp. 20oC.Zadanie ID:833

Sporządzono roztwór nasycony poprzez rozpuszczenie NH4Cl w 500g wody o temp.20oC a następnie ogrzano roztwór do temp. 60oC.
Oblicz, ile NH4Cl można jeszcze rozpuścić, aby roztwór był w dalszym ciągu nasycony.

Rozpuszczalność NH4Cl w temp. 20oC: 37,2g/100g wody
Rozpuszczalność NH4Cl w temp. 60oC: 55,2g/100g wodyZadanie ID:848

Zmieszano 120 g KCl i 200g wody o temp. 80oC.
Oblicz, ile g KCl pozostało nie rozpuszczone po obniżeniu temperatury roztworu do 20oC.
Rozpuszczalność KCl: w temp. 80oC: 51,1g/100g wody, w  temp. 20oC: 34g/100g wody

Pozostało ................. g KClZadanie ID:936

Rozpuszczalność NaNO3 w wodzie o temp. 30oC wynosi 100g/100g wody. Zmieszano 300g NaNO3 i 250g wody o temp. 30C.
Na podstawie podanej informacji zaznacz prawidłową odpowiedź.

Otrzymano
a) roztwór nienasycony i osad
b) roztwór nasycony i osad
c) roztwór nienasycony bez osadu
d) roztwór nasycony bez osaduZadanie ID:938

Do 500 g wody o temp. 80oC dodano taką ilość KI, aby powstał roztwór nasycony, a następnie roztwór ten ochłodzono do temperatury 20oC.
Rozpuszczalność KI w wodzie wynosi: w temp. 80oC - 192g/100g wody, w temp. 20oC - 145g/100g wody.

Oblicz, ile gramów KI wytrąciło się z roztworu.Zadanie ID:1150

W temperaturze 70°C sporządzono 500g nasyconego roztworu pewnej soli. Po ochłodzeniu go do temp. 20°C wykrystalizowało 200g tej soli. Rozpuszczalność tej soli w temp. 20°C wynosi 50g/100 g wody.
Oblicz rozpuszczalność tej soli w temp. 70°C.Zadanie ID:1248

 W 200 g wody o temperaturze 40°C rozpuszczono 1 mol jodku potasu.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy powstał roztwór nasycony czy nienasycony.​

Rozpuszczalność jodku potasu w temp. 40°C wynosi 160g/100 g wody.Zadanie ID:1804

Rozpuszczalność [g/100g wody] azotanu(V) potasu w wodzie w zależności od temperatury przedstawia tabela:

10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 100°
13.3 20.9 31.6 45.8 63.9 85.5 110.0 138 169 202 246

źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Solubility_table

Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj, w jakiej temperaturze należy przygotować nasycony roztwór azotanu(V) potasu o stężeniu 31,4%.Zadanie ID:2436

Sporządzono 34g nasyconego roztworu chlorku baru w temp. 20oC. Roztwór podgrzano do temp. 60oC.
Oblicz, ile soli należy dodać do tego roztworu, aby był on nasycony.
Rozpuszczalność chlorku baru : 36 g/100 g H2O w temp. 20oC, 137g/100g H2O  w temp. 60oC.

Masa soli: ................Zadanie ID:2510

Rozpuszczalność pewnej soli wynosi 30g/100g wody w temp. 20oC i 70g soli/ 100g wody w temp. 50oC. Sporządzono 340g roztworu nasyconego w temp. 50oC, który następnie schłodzono do temp. 20oC. .

Oblicz masę roztworu w temp. 20oC.

Masa roztworu: ..............................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl