Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:169

   W wyniku reakcji 6,54g pewnego II-wartościowego metalu z 1,12dm3 tlenu otrzymano tlenek tego metalu.

Podaj wzór tego tlenku.

Wzór tlenku: ......................................Zadanie ID:178

   Bezwodny chlorek kobaltu(II) ma barwę białą. Służy on do wykrywania wody w rozpuszczalnikach organicznych (np. w benzynie) - pod wpływem wody przechodzi w formę uwodnioną (hydrat) i przybiera barwę czerwoną.

Za pomocą odpowiednich obliczeń ustal wzór hydratu chlorku kobaltu(II), jeśli wiesz, że zawiera on 24,8% masowych kobaltuZadanie ID:297

Tlenek pewnego V-wartościowego pierwiastka zawiera 74,07% masowych tlenu.
Ustal wzór tego tlenku.

Wzór: ..........................Zadanie ID:306

   Pewien związek chemiczny składa się z 93,33% masowych żelaza i 6,67% masowych węgla a jego masa cząsteczkowa wynosi 180u.
Ustal wzór sumaryczny tego związku.

Wzór sumaryczny: ........................Zadanie ID:369

W wyniku reakcji 42g żelaza z tlenem powstało 58g tlenku żelaza.
Ustal wzór powstałego tlenku żelaza.

Wzór tlenku: ...............................Zadanie ID:370

   Pewien tlenek zawiera 49,53% masowych manganu i ma masę molową 221,87 g/mol.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz  jego wzór rzeczywisty.Zadanie ID:448

Masa cząsteczkowa związku o wzorze ogólnym A3B2 wynosi 100u a stosunek masowy pierwiastka A do pierwiastka B wynosi 18:7.
Ustal wzór związku.

Wzór: ..........................Zadanie ID:700

Pewien związek ma skład: wapń 24,39% masowych, azot 17,07% masowych, tlen 58,54% masowych.
Wyznacz jego wzór empiryczny.  

Wzór empiryczny: ......................................Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.