Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:196

Pewien pierwiastek położony jest w grupie II. Jego jon ma taką samą konfigurację elektronową jak atom argonu w stanie podstawowym.

Napisz wzór tego jonu i  jego konfigurację elektronową.

Wzór jonu: .....................

Konfiguracja elektronowa: ...............................Zadanie ID:198

Spośród niżej podanych jonów wybierz te, które mają taką samą konfigurację elektronową:

Be2+, O2–, Ca2+, I, Cl, S2–, Br.Zadanie ID:200

Napisz wzór jonu wiedząc, że

a) ma taką samą konfigurację elektronową jak jon K+

b) pochodzi od atomu pierwiastka położonego w 16 grupie.

 Zadanie ID:202

Jon X2– ma konfigurację elektronową:

1s22s2 2p6

Napisz wzór tego jonu.Zadanie ID:203

Atom pewnego pierwiastka ma konfigurację elektronową elektronów walencyjnych

3s23p5

a) określ jego położenie w układzie okresowym

b) podaj jego symbolZadanie ID:242

Zapisz konfigurację elektronową dla elektronów walencyjnych atomu krzemu.Zadanie ID:243

Podaj liczbę atomową pierwiastka, którego atomy mają konfigurację [Ne]3s23p5.Zadanie ID:245

Określ ładunek jądra atomu o konfiguracji [Ne] 3s2Zadanie ID:465

Jon X2+ pewnego pierwiastka ma konfigurację  1s22s22p63s23p6 a jego jądro 26 neutrony.

Podaj symbol, liczbę atomową pierwiastka i liczbę masową jego izotopu.

 Zadanie ID:678

Zapisz konfigurację elektronową elektronów walencyjnych atomu, którego rdzeń atomowy składa się z 16 protonów i 10 elektronów. Zadanie ID:686

W stanie podstawowym elektrony walencyjne atomu pewnego pierwiastka mają konfigurację 5s25p5.

Napisz wzór anionu prostego tego pierwiastka.

Wzór anionu ..........................Zadanie ID:874

Napisz pełną konfigurację elektronową atomu azotu i określ do jakiego bloku energetycznego przynależy.

Konfiguracja elektronowa: ........................................

Blok energetyczny: ..............Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.