Powrót
Zadanie ID:34

Masa cząsteczkowa pewnego tlenku XO2 wynosi 64u.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj symbol i nazwę pierwiastka X.Zadanie ID:35

Cząsteczka amoniaku zbudowana jest z 1 atomu azotu i kilku atomów wodoru. Masa cząsteczkowa amoniaku wynosi 17u.

Oblicz ile jest atomów wodoru w cząsteczce amoniaku.Zadanie ID:43

Masa cząsteczkowa tlenku pewnego III-wartościowego metalu wynosi 188.
Ustal wzór sumaryczny tego metalu.Zadanie ID:44

 Ustal wartość indeksu stechiometrycznego x dla związku o wzorze Cl2Ox, jeśli jego masa cząsteczkowa wynosi 182u.Zadanie ID:262

Oblicz masę cząsteczkową związków

a) H2O        b) CaOZadanie ID:288

Oblicz masę cząsteczkową związków o podanych wzorach

a) NH3   b) CaCl2Zadanie ID:290

Oblicz masę cząsteczkową związków o podanych wzorach

a) NaNO3.     b) Na2SO4Zadanie ID:293

Oblicz masę cząsteczkową związków o podanych wzorach

a) CuSO4     b) PbCl2Zadanie ID:683

Oblicz masę cząsteczkową związków o podanych wzorach

a) Al2O3      b) SO3    Zadanie ID:1027

Masa cząsteczkowa związku o wzorze Na2XO3 wynosi 106u.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i podaj symbol i nazwę pierwiastka X.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl