Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:74

Podaj nazwę związku przedstawionego wzorem strukturalnym
węglowodory test LO zadania maturalneZadanie ID:235

Określ, które z podanych związków mogą być monomerami w reakcji polimeryzacji:

C3H6, C3H6Br2, CH2=CH−CH2−CH=CH2, C4H5Cl, C7H16   Zadanie ID:259

Napisz wzory półstrukturalne wszystkich izomerów alkenu o wzorze sumarycznym C4H8.Zadanie ID:383

Uzupełnij schemat reakcji

CH3−CH2−Br + KOH — H2O → ...............................  — Al2O3 → ...........................Zadanie ID:393

Uzupełnij schemat reakcji

CH3−CH2−Br + KOH — etanol → ...............................  — Cl2 → ...........................Zadanie ID:617

Spośród podanych niżej wzorów cząsteczek wybierz te, które mogą istnieć w postaci izomerów cis i  trans.

I. CH2Cl−C≡C−CH2Cl
II. CH2=CCl−C2H5
III. C2H5−CH=CH−C2H5
IV. CH3−CHCl−CHCl−CH3
V. CH2Br−CH=CH−C2H4Br

 Zadanie ID:618

Podaj nazwę związku przedstawionego wzorem strukturalnym
weglowodory zadania LOZadanie ID:642

Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równania reakcji przedstawione na schemacie:

węglik wapnia → acetylen → eten → CH2(OH)-CH3

Nazwij końcowy produkt.

 

Równanie reakcji 1:..................................................

Równanie reakcji 2: .................................................

Równanie reakcji 3:..................................................

Nazwa końcowego produktu .................................Zadanie ID:657

W poniższym związku określ rzędowość zaznaczonych cyframi  atomów węgla i podaj jego nazwę.

/ 

Rzędowość atomów węgla:

1o - numery atomów: ................

2o - numery atomów: ................

3o - numery atomów: ................

4o - numery atomów: ................

Nazwa związku ...............................Zadanie ID:765

Działając bromem na propan można otrzymać różne produkty.
1 mol propanu przereagował z 1 molem bromu.
Napisz wszystkie możliwe związki, jakie mogą powstać w wyniku tej reakcji i zaznacz produkt, który powstaje z największą wydajnością. Zadanie ID:1239

Poniżej przedstawiono wzór półstrukturalny pewnego związku organicznego:

weglowodory zadania LO

1) Podaj nazwę systematyczną tego związku
..............................................

2) Napisz wzór ogólny szeregu homologicznego, do którego należy ten związek.
..............................................

3) Określ, czy podany związek posiada izomery cis i trans
.............................. (TAK/NIE)

4) Napisz wzór półstrukturalny produktu reakcji tego związku z chlorowodorem.

..................................................................................................Zadanie ID:2192

Przeprowadzono reakcję substytucji n-pentanu, w wyniku której powstała monobromopochodna optycznie czynna.

Narysuj wzór półstrukturalny produktu i zaznacz asymetryczny atom węgla.Zadanie ID:2219 Za pomocą wzorów półstrukturalnych napisz równanie reakcji 2-metylobutanu z bromem.


Zadanie ID:2233 Za pomocą wzorów ogólnych zapisz równanie reakcji otrzymania alkenu metodą odwodnienia alkoholu. Określ typ reakcji.

Równanie reakcji ................................................................

Typ reakcji ...........................................................................


Zadanie ID:2523

Izopren to organiczny związek chemiczny, którego nazwa systematyczna to 2-metylobuta-1,3-dien.
Narysuj wzór półstrukturalny izoprenu.

Wzór półstrukturalny izoprenu: ...................................Zadanie ID:2652

Używając dowolnych odczynników chemicznych napisz równania reakcji chemicznych prowadzący do otrzymania butanu z etanolu zachodzących według schematu:
etanol → ..................... → .................... → butanPowrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.