Powrót
Zadanie ID:171

Nasycony roztwór pewnej soli w temp. 25oC ma stężenie 20%. Oblicz rozpuszczalność tej soli w podanej temperaturze.Zadanie ID:173

Rozpuszczalność bromku baru w temp. 30oC wynosi 109g BaBr2 /100g wody. Oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu bromku baru w tej temperaturze. Zadanie ID:186

Opisz, jak przygotować 1 dm3 roztworu kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 2 mol/dm3 mając do dyspozycji roztwór tego kwasu o stężeniu 50% i gęstości 1,3g/cm3 oraz wodę. Wynik przedstaw w jednostkach objętości.Zadanie ID:303

W temp.20oC sporządzono nasycony roztwór CuSO4.
Oblicz stężenie procentowe tego roztworu, jeśli jego rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 25g/100g wody.Zadanie ID:521

100g chlorku miedzi(II) zawierającego 5% zanieczyszczeń rozpuszczono w 800g wody.

Oblicz steżenie procentowe chlorku miedzi(II) otrzymanego roztworu.

Stężenie procentowe: ...................

 Zadanie ID:585

W wodzie rozpuszczono chlorek sodu zawierający 2% nierozpuszczalnych zanieczyszczeń. Roztwór odsączono i otrzymano 500g roztworu o stężeniu 20%.
Oblicz masę wody i zanieczyszczonego chlorku sodu jaka została użyta do przygotowania tego roztworu. Wynik podaj z dokładnością do części setnych.

Masa wody: .............................................................

Masa zanieczyszczonego chlorku sodu: ...............Zadanie ID:1394

Wodorotlenek sodu zawiera 7 % zanieczyszczeń.
Oblicz masę tego wodorotlenku,  jaką należy odważyć, aby otrzymać 200g roztworu o stężeniu 5%.
Wynik podaj z dokładnością do części setnych.Zadanie ID:2103

Do 500 g nasyconego roztworu NaNO3 w temperaturze 30oC dodano 750 g wody.
Rozpuszczalność NaNO3 w temp. 30oC wynosi 100g/100g wody.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.Zadanie ID:2450

Do 100g wody o temp. 60oC dodano azotan(V) srebra i otrzymano roztwór nasycony. Z tak otrzymanego roztworu odparowano 50g wody i obniżono temp. do 20OC. Rozpuszczalność azotanu(V) srebra: 465 g/100 g H2O w temp.60oC, 228 g/100 g H2O w temp.20oC.
Dokładność obliczeń: 0,1.

Oblicz początkowe stężenie procentowe roztworu i ilość soli, jaka pozostała w roztworze nie rozpuszczona po odparowaniu wody i obniżeniu temperatury.

Początkowe stężenie procentowe: ..................................................

Ilość soli pozostała w roztworze nierozpuszczona: .........................Zadanie ID:2471

Sporządzono 2 dm3 roztworu kwasu jodowodorowego o stężeniu 32% i gęstości 1,3g/cm3.

Oblicz masę kwasu jodowodorowego zawartą w tym roztworze.

Masa kwasu jodowodorowego: ..................Zadanie ID:2472

   Oblicz stężenie molowe nasyconego roztworu jodku potasu w temp.20oC. Gęstość tego roztworu wynosi 1,5g/cm3 a rozpuszczalność 143g/100g wody.

Stężenie molowe: ..................Zadanie ID:2473

Sporządzono nasycony roztwór chlorku wapnia, którego gęstość wynosi 1,5g/cm3. Rozpuszczalność chlorku wapnia w temp.20oC wynosi 75g/100g wody.

Oblicz stężenie procentowe i molowe roztworu.

Stężenie procentowe: ............

Stężenie molowe: ..................

 Zadanie ID:2474

Oblicz stężenie procentowe i molowe nasyconego roztworu chlorowodoru o gęstości 1,13g/cm3.
Rozpuszczalność chlorowodoru wynosi 417 dm3 / 1 dm3 wody w temp. 293K i pod ciśnieniem 1000hPa. 
R = 83,1 hPa·dm3·K−1·mol−1.

Stężenie procentowe: ..............

Stężenie molowe: ....................Zadanie ID:2478

Oblicz objętość wody i masę węglanu potasu, jaką należy zmieszać, aby otrzymać 100cm3 roztworu o gęstości 1,1g/cm3 i stężeniu 10%.

Objętość wody: ........... Masa węglanu sodu: .............Zadanie ID:3127

W 200g wody rozpuszczono 10g NaOH. Otrzymany roztwór ma gęstość 1,05g/cm3.

Oblicz stężenie molowe tego roztworu. Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.