Powrót
Zadanie ID:133

Oblicz, ile g węglanu sodu - woda(1/10)  i ile g wody należy zmieszać, aby powstały roztwór miał objętość 0,5 dm3 ,  stężenie 20% i gęstość 1,2g/cm3.Zadanie ID:284

  Po rozpuszczeniu Na2CO3·10H2O w wodzie o temperaturze 30oC otrzymano roztwór nasycony o stężeniu 23%.
Oblicz rozpuszczalność Na2CO3·10H2O w podanej temperaturze. Podaj wynik z dokładnością 0,1.Zadanie ID:300

Uwodniony węglan sodu zawiera 19,83% sodu.

Wykonaj odpowiednie obliczenia i napisz wzór tego hydratu.

Obliczenia: ..............................................

Wzór hydratu: ..........................................Zadanie ID:402

Rozpuszczalność CaCl2·6H2O w temp. 20oC wynosi 88g/100g wody.

Oblicz rozpuszczalność bezwodnego CaCl2 w tej temperaturze.Zadanie ID:452

Oblicz, ile g CuSO4•5H2O należy odważyć, aby otrzymać 200 cm3 roztworu o stężeniu  0,1mol/dm3.Zadanie ID:616

18 W 100cm3 wody o temp. T rozpuszczono 40g siarczanu(VI) miedzi(II)-woda 1/5.

Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

 Zadanie ID:759

   Po rozpuszczeniu CoCl2·6H2O w wodzie o temperaturze 20oC otrzymano roztwór nasycony o stężeniu 35%.
Oblicz rozpuszczalność CoCl2·6H2O.w podanej temperaturze. Podaj wynik z dokładnością 0,1Zadanie ID:1052

W 450g wody rozpuszczono siarczan(VI) miedzi(II)-woda(1/5) i otrzymano roztwór o stężeniu 6,4%.
Oblicz masę hydratu, który rozpuszczono w wodzie.

MCu=64 g/mol, MS=32 g/mol, MO=16 g/mol, MH=1 g/mol.
 Zadanie ID:1079

Rozpuszczalność siarczanu miedzi(II) w wodzie o temp. 40oC wynosi 30g CuSO/100g wody.  Po odparowaniu wody z 260g g roztworu nasyconego w tej temperaturze na dnie naczynia pozostały kryształy hydratu o wzorze CuSO4·5H2O.

Oblicz masę kryształów hydratu. 

Przyjmij: M CuSO4 ·5H2O = 250 g/mol,  M CuSO4  = 160 g/molZadanie ID:1166

   Masz do dyspozycji siarczan(VI) miedzi(II)-woda 1/5 i wodę, cylinder miarowy i wagę.
Opisz, jakie czynności należy wykonać, aby przygotować 250cm3 roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu 0,2 mol/dm3.Zadanie ID:1255

W 80g 10%-owego roztworu CaCl2 rozpuszczono 20g hydratu CaCl2·6H2O.

Oblicz stęzenie procentowe powstałego roztworu.Zadanie ID:1863

Oblicz ile g CoCl2•6H2O i ile g wody należy zmieszać, aby otrzymać 200g roztworu o stężeniu 10%.

Przyjmij: MCo = 59g/mol, MCl = 35g/mol

Masa hydratu: .......................

Masa wody: ...........................Zadanie ID:1879

Oblicz, w jakiej ilości wody (g) należy rozpuścić 20g MgCl2·6H2O, aby otrzymać roztwór o stężeniu 10%.

....... g wodyZadanie ID:1975

Do 100cm3 roztworu HCl o stężeniu 0,5 mola/dm3 dodano 10g węglanu kobaltu(II). Mieszaninę poreakcyjną przesączono a przesącz odparowano. Otrzymane kryształy przemyto wodą i wysuszono. Powstały w wyniku reakcji związek wykrystalizował w postaci 6-wodnego hydratu.

Oblicz masę otrzymanych kryształów.Zadanie ID:2467

W 100g wody rozpuszczono 20g siarczanu(VI)miedzi(II)-woda 1/5 i otrzymano roztwór o gęstości 1,1g/cm3.

Oblicz stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.

Stężenie procentowe: ............

Stężenie molowe: ..................Zadanie ID:2980

Do kolby miarowej pojemności 100cm3 wsypano 10g hydratu siarczanu(VI) miedzi(II) - woda (1/5), wlano niewielką ilość wody w celu rozpuszczenia tej soli a następnie dopełniono wodą do kreski.

Oblicz stężenie molowe otrzymanego roztworu.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.