Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:805

 Sporządzono wodny roztwór amoniaku o stężeniu 0,5 mol/dm3 i wodny roztwór wodorotlenku sodu o stężeniu 0,5 mol/dm3.  

Wykonaj odpowiednie obliczenia i uzupełnij zdanie. 

pH roztworu amoniaku jest ..................................... [większe niż / mniejsze niż / takie same, jak] pH wodnego roztworu wodorotlenku sodu, ponieważ ..........................Zadanie ID:813

  Roztwór kwasu azotowego(III) ma stężenie 8%,  gęstość ≈1,02 g/cm3.
Oblicz pH tego kwasu.

Do roztworu tego kwasu dodano oranż metylowy.
Określ, jaka barwa pojawiła się w roztworze: ..................................Zadanie ID:828

Zmieszano 200g roztworu wodnego wodorotlenku sodu o stężeniu 10% i 500 cm3 roztworu kwasu azotowego(III) o stężeniu 1 mol/dm3.

Przeprowadź odpowiednie obliczenia, określ odczyn roztworu po reakcji i uzasadnij odpowiedź.

Odczyn po reakcji ...............................

Uzasadnienie ......................................Zadanie ID:863

W wodzie rozpuszczono dwie sole i otrzymano roztwór o objętości 2 dm2,  w którym stwierdzono obecność 4 moli Cu2+, 12 moli Na+, 8 moli Cl i 6 moli SO42−.
Podaj, jakie sole i o jakim stężeniu znajdują się w roztworze.Zadanie ID:958

Do 0,5 dm3 roztworu NaOH o stężeniu 0,1 mol/dm3 dodano kwas solny o stężeniu 0,2 mol/dm3 i uzyskano roztwór, którego pH wynosi 12.

Oblicz objętość dodanego kwasu solnego. W obliczeniach nie uwzględniaj objętości wody powstałej podczas reakcji.Zadanie ID:1164

Mieszaninę 5g wodorotlenku cynku i 5g wodorotlenku glinu roztworzono w kwasie solnym, którego pH=1. Po reakcji otrzymano roztwór o pH=7.

Oblicz objętość użytego kwasu solnego.Zadanie ID:1857 Oblicz stopień dysocjacji kwasu octowego, którego K=1,8*10-5, a pH=3.


Zadanie ID:1861 Oblicz pH roztworu amoniaku o stężeniu 0,005 mol/dm3 i stopniu dysocjacji 2%.


Zadanie ID:2323

Sporządzono 5 dm3 roztworu kwasu azotowego(III) o stężeniu 0,5 mol/dm3, w którym stopień dysocjacji α wynosi 4%.

Oblicz liczbę moli kationów wodorowych w tym roztworze.

Liczba moli: .............Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.