Powrót
Zadanie ID:187

Elektrycznie obojętny atom pewnego pierwiastka posiada 14 elektronów.

Podaj symbol tego pierwiastka i określ jego położenie w układzie okresowym.

Symbol pierwiastka ...........................................................

Położenie w układzie okresowym ......................................Zadanie ID:189

Dla jonu S2− 

a) podaj liczbę protonów i liczbę elektronów

b) określ wielkość ładunku jądra atomowegoZadanie ID:190

Jądro pewnego pierwiastka ma 14 neutronów. Jon tego pierwiastka ma ładunek +3 i 10 elektronów.

a) Napisz symbol tego pierwiastka w postaci ZAX?

b) określ liczbę nukleonów w jonie tego pierwiastka.Zadanie ID:192

1. Oblicz liczbę neutronów pierwiastka położonego w grupie 2 i mającego liczbę masową 88.

2. Napisz symbol tego pierwiastka z uwzględnieniem jego liczby atomowej i liczby masowej.Zadanie ID:193

Jon pewnego pierwiastka ma ładunek 2+ i  28 elektronów.

Napisz wzór tego jonu.Zadanie ID:194

Pewien jon ma ładunek 2-, 18 elektronów i 18 neutronów. Podaj liczbę nukleonów w tym jonie.Zadanie ID:236

Ile różnych pierwiastków kryje się pod symbolem X?

817X,  816X,  1632X,  1836X,  1636X,  2040X,  1940X,  1939XZadanie ID:279

Podaj liczbę protonów, elektronów i neutronów w jonie 56Fe3+.

Liczba protonów: ..............

Liczba elektronów: ...........

Liczba neutronów: ............Zadanie ID:527

Napisz symbol pierwiastka uwzględniając jego liczbę atomową i masową wiedząc, że masa jego jądra wynosi 29u a masa neutronów 15u.Zadanie ID:529

Jon siarki ma 17 neutronów i 18 elektronów. 

Napisz wzór jonu z podaniem liczby atomowej i masowej.Zadanie ID:781

W jonie pewnego pierwiastka X3+ znajduje się 40 neutronów i 28 elektronów.

1. Wyznacz liczbę atomową i liczbę masową pierwiastka X
liczba atomowa: ...............       liczba masowa: ..................

2. Napisz wzór jonu tego pierwiastka
wzór jonu: ....................Zadanie ID:1277

Atom pewnego pierwiastka ma 94 cząstki, w tym 34 neutrony.

Napisz jego symbol z uwzględnieniem liczby atomowej i liczby masowej.Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl