Powrót
Zadanie ID:367

Hematyt to ruda żelaza zawierająca tlenek żelaza(III). Z 1000 kg hematytu otrzymano 490 kg czystego żelaza.
Oblicz ile % zanieczyszczeń znajduje w hematycie.

Procent zanieczyszczeń: ...................Zadanie ID:379

Koks to paliwo zawierające 90-95% czystego węgla. Spalono 100 kg koksu zawierającego 95% węgla.
Oblicz objętość wydzielonego tlenku węgla(IV). Wynik podaj w m3.Zadanie ID:810

Głównym składnikiem skał wapiennych jest węglan wapnia CaCO3. Skały wapienne poddaje się prażeniu i otrzymuje wapno palone, które jest czystym tlenkiem wapnia. W wyniku prażenia 100kg skały wapiennej otrzymano 40kg wapna palonego.

Oblicz, ile procent zanieczyszczeń zawierała skała wapienna.Zadanie ID:2087

Miedź otrzymuje sie się z jej rud. Ruda miedzi, w składzie której  znajduje się siarczek miedzi(I) zawiera 97,75% zanieczyszczeń.

Oblicz ilość miedzi w tej rudzie wyrażoną w procentach masowych.Zadanie ID:2444

Po dodaniu wody do wapna palonego otrzymuje się wapno gaszone. Zachodzi wówczas reakcja przedstawiona równaniem
CaO + H2O → Ca(OH)2. Przygotowano próbkę 200g wapna palonego zawierającą 16% zanieczyszczeń.
Oblicz masę wody potrzebną do całkowitego przereagowania próbki wapna palonego.

Masa wody: ..................Powrót
Copyright 2011-2020Chem24.pl