Powrót
Zadanie ID:367

Hematyt to ruda żelaza zawierająca tlenek żelaza(III). Z 1000 kg hematytu otrzymano 490 kg czystego żelaza.
Oblicz ile % zanieczyszczeń znajduje w hematycie.

Procent zanieczyszczeń: ...................Zadanie ID:379

Koks to paliwo zawierające 90-95% czystego węgla. Spalono 100 kg koksu zawierającego 95% węgla.
Oblicz objętość wydzielonego tlenku węgla(IV). Wynik podaj w m3.Zadanie ID:810

Głównym składnikiem skał wapiennych jest węglan wapnia CaCO3. Skały wapienne poddaje się prażeniu i otrzymuje wapno palone, które jest czystym tlenkiem wapnia a produktem ubocznym jest tlenek węgla(IV). W wyniku prażenia 100kg skały wapiennej otrzymano 40kg wapna palonego.

Oblicz, ile procent zanieczyszczeń zawierała skała wapienna.Zadanie ID:2062

Oblicz masę [g] powietrza potrzebną do spalenia 100g arsenu z utworzeniem tlenku arsenu(V).

Przyjmij, że w powietrzu znajduje się 21% objętościowych tlenu a gęstość powietrza wynosi 1,2kg/m3.Zadanie ID:2086

Najbardziej rozpowszechnioną skałą osadową zawierającą węglan wapnia jest wapień, występujący w kilku rodzajach. Jednym z nich jest wapień marglowy. W wyniku analizy próbki 10g wapienia marglowego stwierdzono w nim zawartość wapnia w ilości 30% masowych.

Oblicz procentową zawartość węglanu wapnia w badanej próbce wapienia marglowego.Zadanie ID:2087

Miedź otrzymuje sie się z jej rud. Ruda miedzi, w składzie której  znajduje się siarczek miedzi(I) zawiera 97,75% zanieczyszczeń.

Oblicz ilość miedzi w tej rudzie wyrażoną w procentach masowych.Zadanie ID:2137

Do próbki siarczku sodu zawierającej 10% zanieczyszczeń dodano w nadmiarze kwas chlorowodorowy. W wyniku reakcji otrzymano 5,16 dm3 produktu gazowego.

Oblicz masę próbki siarczku sodu użytej w doświadczeniu.Zadanie ID:2444

Po dodaniu wody do wapna palonego otrzymuje się wapno gaszone. Zachodzi wówczas reakcja przedstawiona równaniem
CaO + H2O → Ca(OH)2. Przygotowano próbkę 200g wapna palonego zawierającą 16% zanieczyszczeń.
Oblicz masę wody potrzebną do całkowitego przereagowania próbki wapna palonego.

Masa wody: ..................Zadanie ID:2966

Oblicz, ile m3 powietrza potrzeba do otrzymania 5 kg miedzi w wyniku reakcji przebiegającej zgodnie z równaniem
Cu2S + O2 → 2Cu + SO2  

Przyjmij, że w powietrzu znajduje się 21,0% objętościowych tlenu.

Objętość powietrza: ............ m3 Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl