Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:205

   Do reaktora wprowadzono mieszaninę tlenu z 150dm3 tlenku siarki(IV) i przeprowadzono reakcję syntezy, w wyniku której powstało 450g tlenku siarki(VI).

Oblicz wydajność tej reakcji. Zadanie ID:764

   Do reaktora wprowadzono 300 g azotu i wodór i przeprowadzono syntezę, w wyniku której otrzymano 432dm3 amoniaku w przeliczeniu na warunki normalne.

Oblicz wydajność reakcji syntezy amoniaku.Zadanie ID:788

W wyniku spalenia 100g siarki w tlenie powstał tlenek siarki(IV) z wydajnością reakcji 92%. Otrzymany tlenek poddano dalszej reakcji utleniania, w wyniku której powstał tlenek siarki(VI) z wydajnością 80%.
Oblicz objętość powstałego tlenku siarki(VI). Wynik podaj z dokładności do 0,1.Zadanie ID:802

W wyniku reakcji 50g azotanu(V) srebra(I) z kwasem solnym powstało 40g chlorku srebra.
Oblicz procentową wydajność reakcji.Zadanie ID:942

   Przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem:
N2 + 3 H2 ⇄ 2 NH3
Reakcja zaszła z wydajnością 60% i otrzymano 3kg amoniaku.
Oblicz objętość wodoru i objętość azotu w warunkach normalnych, jaka została użyta do reakcji. Wynik podaj w m3 z dokładnością do 0,01.Zadanie ID:1022

Pewien związek chemiczny otrzymano w trzyetapowym procesie, którego poszczególne etapy miały wydajność:

WI = 89,0%, WII = 91,0%, WIII = 90,0%

Oblicz wydajność całkowitą tego procesu.Zadanie ID:2240

Do reaktora wprowadzono wodór i tlen. W wyniku reakcji otrzymano 60g wody a reakcja przebiegła z wydajnością 95%.
Oblicz objętość wodoru i objętość tlenu odmierzonych w warunkach normalnych, jakie zostały wprowadzone do reaktora.Zadanie ID:2258

W wyniku reakcji chloru z wodorem powstało 197,1 g chlorowodoru. Wydajność reakcji wynosiła 90%.
Oblicz objętość chloru, jaka została użyta do reakcji.Zadanie ID:2303

Węglan wapnia podczas prażenia rozkłada się na tlenek wapnia i tlenek węgla(IV).
Prażono 200kg węglanu wapnia.  Reakcja zaszła z wydajnością 70%. 
Oblicz objętość w m3 powstałego tlenku węgla(IV) zmierzoną w warunkach normalnych. Powrót

Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.