Powrót
Zadanie ID:158

Oblicz masę kostki wykonanego z ołowiu o objętości 2cm3.
Gęstość ołowiu = 11,3 g/cm3.Zadanie ID:159

Oblicz gęstość substancji, jeśli jej masa równa się 50g a objętość 100cm3.Zadanie ID:162

Gęstość złota wynosi 19g/cm3.
Oblicz objętość sztabki wykonanej ze złota w masie 2kg. Wynik zaokrąglij do jedności.Zadanie ID:163

Gęstość miedzi wynosi w przybliżeniu 9 g/cm3.
Określ masę kostki sześciennej o wymiarach 10cm x 10cm x 10cm (1000cm3) wykonanej z miedzi.
 Zadanie ID:164

Gęstość cynku wynosi 7,1 g/cm3.
Określ masę 10cm3 cynku.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl