Powrót
Zadanie ID:1591

W roztworze znajdują się kationy wodoru i aniony chlorkowe.

Napisz równanie reakcji, jaka doprowadziła do powstania takich jonów.Zadanie ID:2796

W roztworze wodnym stwierdzono obecność jonów: H+, SO42−  NO3
Napisz wzory substancji, które zmieszano.Zadanie ID:2803

W roztworze znajdują się kationy wodoru i aniony siarczkowe.

Napisz równanie reakcji, jaka doprowadziła do powstania takich jonów.Zadanie ID:2804

W roztworze znajdują się kationy wodoru i aniony fosforanowe(V).

Napisz równanie reakcji, jaka doprowadziła do powstania takich jonów.Zadanie ID:2805

W roztworze znajdują się kationy wodoru i aniony siarczanowe(IV).

Napisz równanie reakcji, jaka doprowadziła do powstania takich jonów.Zadanie ID:2806

Napisz wzory jonów, jakie znajdują się w roztworze po zmieszaniu kwasu siarkowego(VI) i kwasu solnego.Zadanie ID:2807

Uzupełnij zdanie dobierając właściwe określenia.

Kwasy w roztworach wodnych dysocjują na (kationy/aniony) wodorowe i (kationy/aniony) reszty kwasowej.Zadanie ID:2808

Uzupełnij zdanie dobierając właściwe określenia.

Kwas węglowy jest kwasem (A/B) ponieważ (C/D/E).

A. trwałym    B. nietrwałym

C. dysocjuje na kationy wodorowe i aniony węglanowe
D. jet kwasem tlenowym
E. łatwo rozpada się na tlenek wegla(IV) i wodęZadanie ID:2821

W roztworze znajdują się kationy wodoru i aniony azotanowe(V).

Napisz równanie reakcji, jaka doprowadziła do powstania takich jonów.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl