Powrót
Zadanie ID:2822

Podaj nazwę reakcji przedstawionej na schemacie i opisz, co zaobserwowano.

Nazwa reakcji: ...............................
Obserwacje: ..................................
 Zadanie ID:2823

Kwas siarkowy(IV) jest nietrwały i łatwo ulega rozkładowi.

Zapisz równaniem reakcji rozkładu kwasu siarkowego(IV).Zadanie ID:2825

Uzupełnij równanie reakcji

...................... + ..................... → FeCl2 + H2SZadanie ID:2829

Oblicz % masowy siarki w cząsteczce kwasu siarkowodorowego H2S.

% masowy siarki = ............Zadanie ID:2830

Oblicz stosunek masowy wodoru do siarki w cząsteczce kwasu siarkowodorowego H2S.

mH : mS = ...... : ......Zadanie ID:2835

Napisz równanie reakcji procesu zachodzącego wg schematu

siarka + wodór → ...............................Zadanie ID:2836

Za pomocą równań reakcji napisz przemiany zachodzące wg schematu

azot —1.→ tlenek azotu(V) —2.→ kwas azotowy(V)

Równanie 1.: .................................

Równanie 2.: .................................Zadanie ID:2837

Uzupełnij równanie reakcji

.................... + ...................... → ...HClZadanie ID:2838

Oblicz masę cząsteczkową kwasu fosforowego(V).

Masa cząsteczkowa: .............Zadanie ID:2841

Uzupełnij równanie reakcji: 
CO2 + H2O → ...............................Zadanie ID:2842

Napisz równanie reakcji zachodzącej wg schematu

tlenek siarki(IV) + woda → ................................Zadanie ID:2844

Określ, jakie wzory i symbole chemiczne kryją się pod literami A, B, C i D i napisz równania reakcji przedstawionych na schematach:

A + O2  → B
B
+ O2 → C
C + D → H2SO4Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl