Powrót
Zadanie ID:271

W temp.30oC sporządzono nasycony roztwór NaNO3.
Oblicz stężenie procentowe tego roztworu, jeśli jego rozpuszczalność w tej temperaturze wynosi 100g/100g wody.Zadanie ID:396

W 0,25 dm3 alkoholu etylowego o gęstości 0,79g/cm3 rozpuszczono 50g substancji. 

Oblicz stężenie % powstałego roztworu.

Stężenie: ................

 Zadanie ID:397

Stężenie soli w wodzie morskiej wynosi ok.3,5%.
Oblicz, ile m3 wody morskiej trzeba odparować, aby otrzymać 100kg soli, jeśli gęstość wody morskiej wynosi 1026kg/m3.

Trzeba odparować ............... m3 wody morskiej.Zadanie ID:450

Stężenie nasyconego roztworu pewnej soli wynosi 20% w określonej temperaturze. Oblicz jej rozpuszczalność.

 

 Zadanie ID:456

W 1 dm3 wody rozpuszczono 500 dm3 amoniaku, odmierzonego w warunkach normalnych.
Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

Stężenie procentowe: ...................Zadanie ID:512

  Oblicz stężenie procentowe i molowe nasyconego roztworu LiCl w temp. 20oC, jeśli gęstość roztworu wynosi 1,1g/cm3 a  rozpuszczalność LiCl w tej temperaturze wynosi 78,5g/100g wody.

Stężenie procentowe: ........................

Stężenie molowe: ...............................

 Zadanie ID:518

Oblicz ile g kwasu azotowego(V) znajduje się w 100g roztworu o stężeniu 2,9 mol/dm3 i gęstości 1,1 g/cm3.

 

 Zadanie ID:559

Sporządzono roztwór węglanu sodu w wodzie o stężeniu 30% w temp. 30oC. Dokonaj odpowiednich obliczeń i określ, czy jest on nasycony.

Rozpuszczalność węglanu sodu w wodzie: 50g/100g wody w temp. 30oCZadanie ID:573

Sporządzono roztwór wodny wodorosiarczanu(VI) potasu KHSO4  o stężeniu 2,5 mol/dm3 i gęstości 1,1g/cm3 w temp. 20oC.
Wykonaj odpowiednie obliczenia i określ, czy jest to roztwór nasycony, czy nienasycony.
Rozpuszczalność wodorosiarczanu(VI) potasu:  51,4g/100g wody w temp.20oC.

Obliczenia: .............................................................

Roztwór jest ...........................................................Zadanie ID:851

Oblicz stężenie procentowe i molowe roztworu powstałego w wyniku rozpuszczenia 100dm3 amoniaku w 2 dm3 wody, jeśli gęstość roztworu wynosi 0,99g/cm3.

Wynik podaj z dokładnością 0,1.Zadanie ID:859

25g pewnego związku rozpuszczono w 100g wody i otrzymano roztwór o stężeniu 3 mol/dm3 i gęstości 1,2g/cm3. Oblicz masę molową tego związku.

Dokładność obliczeń 0,01Zadanie ID:860

Oblicz, ile moli chlorku potasu należy rozpuścić  w wodzie, aby otrzymać 500g roztworu o stężeniu 20%.Zadanie ID:2470

Oblicz stężenie procentowe roztworu powstałego przez rozpuszczenie 100dm3 siarkowodoru w 5 dm3 wody.

Stężenie procentowe: ..............

 Zadanie ID:2490

Opisz w jaki sposób przygotować 0,2 dm3 roztworu chlorku baru o stężeniu 10% i gęstości 1,09g/cm3.

Wykonywane czynności: ..................................................

 Zadanie ID:3059

W 700cm3 roztworu o stężeniu 0,5mol/dm3 znajduje się 55,86g pewnej substancji.

Oblicz masę cząsteczkową tej substancji.

Masa cząsteczkowa: ..................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl
Wszelkie prawa autorskie do treści zawartych w serwisie chem24.pl należą do właściciela portalu.
Treść strony i wszystkie elementy strony chem24.pl podlegają ochronie prawnej zawartej w przepisach o prawie autorskim.
Niedozwolone jest kopiowanie, rozpowszechnianie i udostępnianie innym użytkownikom bez zgody autora.

Niedozwolone działania stanowią okradanie autora i podlegają przepisom zawartym w Kodeksie Karnym.