Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:48

Do probówki zawierającej roztwór chlorku żelaza(II) dodano roztwór wodorotlenku sodu aż do wytrącenia białego osadu. Następnie dodano nadmiar zasady i zaobserwowano roztworzenie osadu. 

a) Napisz w formie cząsteczkowej równania reakcji, jakie zaszły w probówce i podaj nazwę końcowego produktu. Przyjmij liczbę koordynacyjną 6.

Równania cząsteczkowe ..................................................................................................

.............................................................................................................................................

Nazwa produktu .....................................

b) napisz w formie jonowej równanie reakcji roztwarzania osadu w opisanym doświadczeniu.

Równanie jonowe: ..................................Zadanie ID:168

18 Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie
FeCl3 + NH3 amoniak

Napisz wszystkie obserwacje możliwe do odnotowania przed i po zakończeniu doświadczenia.

Obserwacje przed doświadczeniem: ..............................................
Obserwacje po zakończeniu doświadczenia ...................................Zadanie ID:212

18Przeprowadzono reakcję przedstawioną na schemacie.

manganian(VII) potasu otrzymywanie tlenu

a) Napisz równanie tej reakcji

b) Podaj nazwę związku, który pełni w niej rolę utleniacza.

c) Określ, jakie dwie czynności można wykonać, aby spowodować przyspieszenie tej reakcjiZadanie ID:728

   Napisz wzory tlenków chromu spełniających warunki

a) reaguje z NaOH, ale nie reaguje z HCl: ...........................................

b) reaguje z HCl, ale nie reaguje z NaOH: ...........................................

c) reaguje z HCl i  z NaOH: ......................................................................Zadanie ID:841

  Napisz równania reakcji przedstawionych ciągiem przemian:

Fe —HCl(aq) → ....A.... —NaOH(aq) → ...B.... —H2O2 → ...C.... — T. → .....D..... —HClO4 → ....E....

gdzie A, B, C, D i E są związkami żelaza.Zadanie ID:928 Do probówki z zakwaszonym wodnym roztworem chlorku żelaza(III) dodawano sód.

Zapisz obserwacje podczas tego doświadczenia i równania reakcji procesów, jakie zaszły w probówce.

Obserwacje: ....................................................................................................

Równania reakcji ............................................................................................


Zadanie ID:954 Uzupelnij równanie reakcji:

...K2Cr2O7 + ...Na2SO3 + ...H2SO4 → 3Na2SO4 + .................. + K2SO4 + 4H2OZadanie ID:1187

Do probówki z wodą dodano tlenek żelaza(II). Po zmieszaniu zawartości zanurzono papierek uniwersalny.

Określ, jaką barwę przybrał papierek wskaźnikowy.Zadanie ID:1188

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie:
wodorotlenek cynku

Napisz równania cząsteczkowe i jonowe skrócone dla tych reakcji oraz obserwacje. Dla związku kompleksowego przyjmij liczbę koordynacyjną 4.

  Probówka I Probówka II
Równanie cząsteczkowe  .................................. ..................................
Równanie jonowe skrócone .................................. ..................................
Obserwacje .................................. ..................................

Określ charakter chemiczny wodorotlenku cynku: ..........................................................Zadanie ID:1191

Napisz równania reakcji zachodzące wg schematów:

1) żelazo → chlorek żelaza(III)

2) żelazo → chlorek żelaza(II)Zadanie ID:1193

Napisz wzory tlenkowe związków:

związek wzór tlenkowy
a) K2Al2Si6O16,    
b) Al2(OH)4Si2O5.  
c) Fe3O4  
d) Ca10(PO4)6(OH)2    

 Zadanie ID:1211

Z poniższych związków wybierz te, które należy dodać do roztworu manganianiu(VII) potasu, aby zaobserwować odbarwienie roztworu i napisz równanie tej reakcji w postaci cząsteczkowej i jonowej skróconej.

siarczan(IV) sodu, siarczan(VI) sodu, kwas siarkowy(VI), wodorotlenek sodu

 

Równanie reakcji cząsteczkowe ..............................................

Równanie reakcji jonowe skrócone .........................................Zadanie ID:1218

  Do wodnego roztworu dichromianu(VI) potasu dodano roztwór zasady potasowej.
Napisz równanie reakcji w formie cząsteczkowej i jonowej skróconej oraz obserwacje.

Równanie reakcji cząsteczkowe ................................................

Równanie reakcji jonowe skrócone ...........................................

Obserwacje ....................................................................................Zadanie ID:2133 Napisz wzory sumaryczne i określ charakter podanych tlenków manganu.

nazwa tlenku wzór sumaryczny charakter
tlenek manganu(II)    
tlenek manganu(III)    
tlenek manganu(IV)    
tlenek manganu(VII)    Zadanie ID:2140 Uzupełnij równania reakcji lub zapisz, że reakcja nie zachodzi.

a) MnO + HCl → .............................................

b) MnO + KOH → .............................................

c) MnO + H2O → .............................................

Określ charakter chemiczny tlenku manganu(II): ........................................Zadanie ID:2165 Za pomocą równań reakcji napisz przemiany przedstawione na schemacie

CuCl2NaOH→ .................. —T.→ ......................
Napisz obserwacje


Równanie reakcja I.: .............................................................

Obserwacje ...........................................................................

Równanie reakcja II.: .............................................................

Obserwacje ...........................................................................Zadanie ID:2359

Dobierz wzór tlenku z kolumny I. do odpowiedniego określenia w kolumnie II.

I. II.
A. N2O 1. powstaje w wyniku reakcji rozcieńczonego kwasu azotowego(V) z miedzią
B. NO 2. łatwo dimeryzuje
C. N2O3 3. w reakcji z wodą tworzy mocny kwas
D. NO2 4. otrzymuje się go w wyniku termicznego rozkładu azotanu amonu, ma zastosowanie w medycynie
E. N2O5 5. w reakcji z wodą tworzy słaby kwas

A ........  B........ C ........ D ........ E ........Zadanie ID:2784

Przeprowadzono doświadczenie przedstawione na schemacie


a) Spośród niżej podanych wzorów substancji wybierz tą, która została dodana do probówki, aby nastąpiła zmiana zabarwienia
K2MnO4, Na2SO4, NaOH, Na2SO3, KNO3, MnO2 

Wybrany związek: ...........................................

b) Napisz obserwacje w tym doświadczeniu

Obserwacje: ...................................................

 Powrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.