Chemia Liceum Gimnazjum Testy Matura
Powrót
Zadanie ID:2049

Do zamkniętego naczynia o pojemności 0,5 dm3 wprowadzono 2 mole HI i podgrzano do temp. 620K.  
Ustaliła się równowaga
2HI ⇌ H2 + I2      K=2,25

Oblicz stężenia wszystkich reagentów w stanie równowagi.Zadanie ID:2056 Stała równowagi układu w którym zachodzi reakcja
 2CO(g) ⇌ C(s) + CO2(g)
wynosi Kc=1,5.
Stężenia początkowe reagentów gazowych wynosiły: [CO]=2mol/dm3, [CO2]=1mol/dm3.

Oblicz stężenia reagentów gazowych w stanie równowagi.


Zadanie ID:2057

Do reaktora o objętości 1dm3 wprowadzono 6 moli wodoru, 4 mole jodu i mieszaninę ogrzano do temperatury T. Po osiągnięciu stanu równowagi w reaktorze stwierdzono obecność  4 moli jodowodoru.

Oblicz stałą równowagi tworzenia jodowodoru.Zadanie ID:2058

Reakcja zachodzi zgodnie z równaniem:
2NOCl(g)⇌2NO(g)+Cl2(g)
W reaktorze o pojemności 100dm3 umieszczono 4 mole NOCl. Po pewnym czasie uległo rozkładowi 2,5 mola NOCl.

Oblicz wartość stałej równowagi reakcji.Zadanie ID:2059 Do zamkniętego naczynia o objętości 200dm3 wprowadzono 10 moli PCl3 i 9 moli Cl2, Po ustaleniu się równowagi zgodnej z równaniem
PCl3 + Cl2 ⇌ PCl5
w naczyniu stwierdzono obecność 5 moli PCl5.
Oblicz wartość stałej równowagi reakcji.


Zadanie ID:2060

W reaktorze zaszła reakcja
C2H4(g) + H2(g) ⇌ C2H6(g)      Kc = 5,2
Stężenia początkowe wynosiły: [C2H4]= 2 mol/dm3, [H2]= 5 mol/dm3
Oblicz stężenia równowagowe reagentów.

Stężenie C2H4: ................ Stężenie H2: ................ Stężenie C2H6: .............Zadanie ID:2061

Do zamkniętego naczynia o objętości 2dm3 wprowadzono 2 mole SO2, 4 mole NO2, 1 mol NO i 2 mole SO3 i przeprowadzono reakcję zgodnie z równaniem
SO2(g) + NO2(g) ⇌ NO(g) + SO3(g)       K=8.

Oblicz liczbę moli poszczególnych reagentów w stanie równowagi.Zadanie ID:2063 W układzie przebiega reakcja
H2(g) + Cl2(g) + ⇌ 2HCl(g)    
Stężenia początkowe: [H2]=0,8mol·dm-3,  [Cl2]=0,3mol·dm-3.
Stężenie HCl w stanie równowagi [HCl]=0,2mol·dm-3.

Oblicz stężenia równowagowe Cl2 i H2.


Zadanie ID:2065

Do reaktora o pojemności 1 dm3 wprowadzono CO i O2. Zaszła reakcja wg równania
2CO + O2 ⇌ 2CO2
W stanie równowagi w układzie znajduje się 5 moli CO, 3 mole O2, 4 mole CO2

Oblicz stężenia początkowe CO i O2.

Stężenie początkowe CO: .............. Stężenie początkowe O2: ..............Zadanie ID:2067

Do reaktora o pojemności 1dm3 wprowadzono azot i wodór. Reakcja zaszła zgodnie z równaniem
N2 + 3H2 ⇌ 2NH3
Po ustaleniu stanu równowagi stężenia wynosiły:
[N2 ]=0,8 mol·dm-3,  [H2 ]=1,2 mol·dm-3, [NH3 ]=1,0 mol·dm-3.

Oblicz początkowe ilości moli N2 i H2.

Ilość moli N2: ..... Ilość moli H2: .....Zadanie ID:2069 Reakcja przebiega wg równania
CO(g) + H2O(g) ⇌ CO2(g) + H2(g)
Do naczynia o pojemności 1dm3 wprowadzono 4 mole CO i 8 moli H2O i podgrzano do temp. 900oC. Stała równowagi w tej temp. wynosi Kc=1,8.

Oblicz stężenia równowagowe reagentów.


Zadanie ID:2072 Do naczynia po pojemności 1 dm3 wprowadzono N2O4 i przeprowadzono reakcję wg równania
N2O4 ⇌ 2NO2      Kc = 64
Po osiągnięciu stanu równowagi stężenie [NO2]=8 mol/dm3.

Oblicz stężenie początkowe N2O4.


Zadanie ID:2075 W reaktorze o objętości 1dm3 zachodzi reakcja A + B ⇌ C + D.
W stanie równowagi stężenia równowagowe wynoszą: [A]=4 mol/dm3, [B]=0,5 mol/dm3, [C]=1 mol/dm3, [D]=3 mol/dm3 a Kc=1,5.
Do układu wprowadzono 6,5 mola substancji B.

Oblicz nowe stężenia równowagowe.

 


Zadanie ID:2077 W naczyniu o pojemności 10dm3 zawierającym 6 moli NH3 zaszła reakcja:
2NH3 ⇌ N2 + 3H2.
Po przereagowaniu 4 moli NH3 ustalił się stan równowagi.

Oblicz stałą równowagi tej reakcji.


Zadanie ID:2104 W reaktorze o objętości 2dm3 umieszczono 2 mole jodu. Zaszła reakcja
I2(g) 2I(aq)       K=1,5 w temp. T.

Oblicz stężenie jodu w stanie równowagiPowrót

Przekaż darowiznę
Załóż konto | Zaloguj się

Copyright 2011-2019Chem24.pl Ta strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Możesz określić metody zapisywania oraz dostępu do cookies w swojej przeglądarce internetowej lub w konfiguracji usługi.