Powrót
Zadanie ID:380

Uzupełnij zdanie:

Po rozpuszczeniu chlorowodoru w wodzie powstaje .............................Zadanie ID:692

Napisz równania reakcji zachodzące według schematu

S  —1. → SO2  —2. → H2SO3   

Równanie 1,: ...............................................

Równanie 2.: ...............................................Zadanie ID:1590

Napisz równania reakcji przemian, które zachodzą wg schematu

S →  SO2 →  SO3 →  H2SO4Zadanie ID:2816

Oblicz, ile gramów chlorowodoru powstanie w reakcji 5g chloru z wodorem.Zadanie ID:2817

Dobierz prawidłowe odpowiedzi 1 lub 2   i    A, B, C lub D, aby zdanie było prawdziwe.

Kwas węglowy jest kwasem 1. trwałym ponieważ A. należy do kwasów tlenowych
B. można go otrzymać z tlenku węgla(IV) i wody
2. nietrwałym C. łatwo rozkłada się na tlenek wegla(IV) i wodę
D. zbudowany jest z dużej ilości atomów

 Zadanie ID:2819

Uzupełnij równanie reakcji otrzymywania kwasu siarkowego(VI).

................. + ................ → H2SO4Zadanie ID:2824

Napisz równanie reakcji przedstawionej na schemacieZadanie ID:2826

Napisz równanie reakcji, jaka zaszła w doświadczeniu przedstawionym na schemacie.

 Zadanie ID:2827

Uzupełnij równanie reakcji

.................... + ................. → H2SO3Zadanie ID:2828

Uzupełnij równanie reakcji

.............. + ...H2O → ...HNO3 Zadanie ID:2833

Napisz równania reakcji przemian, które zachodzą wg schematu

siarka —1.→  tlenek siarki(IV) —2.→  kwas siarkowy(IV)

Równanie 1.: ......................................

Równanie 2.: ......................................Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl