Powrót
Zadanie ID:2797

Napisz równanie reakcji dysocjacji kwasu siarkowego(IV) i podaj nazwy powstałych jonów.Zadanie ID:2798

Napisz równanie reakcji dysocjacji kwasu azotowego(V) i podaj nazwy powstałych jonów.Zadanie ID:2799

Napisz równanie reakcji dysocjacji kwasu siarkowodorowego i podaj nazwy powstałych jonów.Zadanie ID:2800

Napisz równanie reakcji dysocjacji kwasu fosforowego(V) i podaj nazwy powstałych jonów.Zadanie ID:2801

Napisz równanie reakcji dysocjacji kwasu siarkowego(VI) i podaj nazwy powstałych jonów.Zadanie ID:2802

Napisz równanie reakcji dysocjacji kwasu węglowego i podaj nazwy powstałych jonów.Powrót
Copyright 2011-2021Chem24.pl